Diriginte de santier pentru domeniul 4. Cai ferate, metrou, tramvai


  • Full Time
  • Deva

Website Proiect Consulting

Responsabilitati in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania:

  • urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare calitativ si cantitativ,
  • interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certifícate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale); interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare,
  • participare la verificarea lucrarilor in faze determinante,
  • urmarirea respectarii de catre executant a masurilor solicitate de proiectant sau de alte unitati autorizate,
  • realizarea verificarilor prevazute in cerintele tehnice si semnarea documentelor care rezulta din verificari (procesele-verbale in fazele determinante, procesele-verbale ale lucrarilor care devin ascunse),
  • formularea sesizarilor proprii privind neconformitatile sesizate pe parcursul executiei,
  • verificarea existentei testarii oricăror produce si materiale care vor fi incluse in lucrari.

 

Obiectul activitatii: supervizare lucrari de reabilitare cale ferata.

 


Proiect Consulting SRL este o companie de consultanta si asistenta tehnica cu experienta in supervizare de lucrari din domeniul infrastructurii de transport si mediu, precum si in proiectare de constructii civile, edilitare, agro-industriale, structuri turistice.

Alte job-uri: