Masinist utilaj terasamente


  • Full Time
  • Craiova

Website Spiact Craiova

Descrierea postului
Conducerea, întreţinerea şi supravegherea utilajului destinat executării de terasamente.

Efectuarea lucrărilor corespunzător programului de lucrări.

Cerinte speciale

Autorizat AFER pentru lucru pe COLMAR

Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

·        Efectuează lucrările conform programului de lucru numai în perimetrul stabilit anterior, eliminând întreruperile nejustificate.

·        Asigură şi supraveghează efectuarea manevrelor fără depăşirea parametrilor utilajelor.

·        Adaptează viteza de lucru la restricţiile impuse de spaţiu, de timp, de condiţiile atmosferice, de gabaritul utilajului.

·        Asigură buna funcţionare a utilajului pe întreaga durată a efectuării lucrărilor.

·        Depistează şi remediază defecţiunile apărute în timpul procesului de producţie, conform instrucţiunilor din cartea tehnică.

·        Ia măsuri urgente de evacuare a zonei de lucru şi de asigurare a utilajului pe timpul reparaţiilor.

·        Predă utilajul la garaj imediat după terminarea programului de lucru.

·        Descrie amănunţit problemele tehnice apărute în timpul transportului şi al manevrelor într-un raport, cu propuneri de remediere.

·        Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia pentru ducere la indeplinire a sarcinilor de serviciu.

PERSOANA DE CONTACT – GRIGORE LUCIAN, TEL. 0742206081

Alte job-uri: