Site logo
20 octombrie 2022

„La pomul lăudat nu te duce cu sacul”. Zicala se aplică cu ușurință așa-zisului concordat al CFR Marfă, mult lăudat de fostul șef al companiei, Traian Preoteasa. Și tot din categoria zicalelor, parcurgerea bugetului rectificat al companiei pe 2022 arată că operatorului i se mai aplică și „socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg”. La peste doi ani de la un concordat frumos prezentat (ianuarie 2020), soarta companiei este dificilă cu pierderi de sute de milioane de euro și evoluții minor pozitive. Concordatul lui Preoteasa, frumos pe hârtie, nu a luat în calcul pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina sau criza energetică.

Ministerul Transporturilor a publicat zilele trecute proiectul de buget rectificat al CFR Marfă, document ce arată un ușor reviriment al operatorului, departe însă de cel necesar salvării companiei. Interesant este faptul că pierderile vor fi cu 9,91% mai mici decât cele planificate inițial. Pierderile sunt mult sub cele ale companiei CFR Călători, companie condusă acum de Traian Preoteasa, un ceferist autor al concordatului neinspirat de la CFR Marfă și pentru care acesta se bătea la acel moment cu pumnul în piept.

Dar care sunt cifrele la CFR Marfă?

Rezultatul brut (pierderea) a fost estimat în scădere cu 9,91%, respectiv cu suma de 40.836 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 418/2022. Pentru acest an se prevăd pierderi finale de 371,2 milioane lei, mult sub cele ale CFR Călători, de aproximativ 600 de milioane de lei.

Pentru anul 2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2022 a fost aprobat  bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2022 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. MARFĂ” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,  în care veniturile totale au fost estimate în valoare de  540.071 de mii de lei, cheltuielile totale în  valoare de  952.107 de mii de lei, rezultatul brut (pierderea) în valoare de 412.036 mii lei.

Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, se propune majorarea veniturilor totale, majorarea cheltuielilor totale și diminuarea pierderii.

Veniturile totale în valoare de 629.936 de mii de lei au fost estimate în creștere cu 16,64%, respectiv cu suma de 89.865 de mii de lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Începând cu luna iunie 2022, s-a înregistrat o creştere semnificativă a veniturilor din transportul mărfurilor atât pentru clienţii tradiţionali, cât şi ca urmare a preluării unei  cantităţi importante de produse petroliere și cerealiere din/spre Ucraina.

Cheltuielile totale în valoare de 1.001.136 mii de lei, au fost estimate în creștere cu 5,15%, respectiv cu suma de 49.029 mii de lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 418/2022.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 275.152 mii de lei, au fost estimate în creștere cu 0,50%, respectiv cu suma de 1.357 de mii de lei  față de nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr. 705/2021.

Cu 697 salariați în medie mai puțin

Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 au următoarele valori:

– productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022-legea nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 184,03 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 29,87% față de cea realizată  în anul 2021;

– câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 5.534,47 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 6,81% față de cel realizat în anul 2021;

– numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 3.414 de salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.705/2021;

– numărul mediu de salariaţi de 3.414 salariați a fost estimat în scădere cu 697 salariați față de cel aprobat în anul 2021, prin HG nr. 705/2021;

– cheltuielile totale la 1.000 de lei venituri totale, în valoare de 1.589,27 de lei, au fost estimate în scădere cu 9,85% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.418/2022;

– plăţile restante, în valoare de 1.883.665 mii de lei, au fost estimate la același nivel cu cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.418/2022;

– creanțele restante, în valoare de 414.730 mii de lei au fost estimate la acelasi nivel  cu cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.418/2022;

– indicele de creştere al cheltuielilor de 10,42% este mai mic decȃt indicele de creştere al veniturilor de 13,53%.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Coș

Share