Slide


PARTENERI:

Efectul interoperabilității feroviare cu UE: Înființarea unui comitet de evaluare a evaluatorilor

By
Magdalena Niculescu Petre Neacșa

Ministerul Transporturilor a pus in dezbatere publică un proiect de Ordin de ministru care stabilește cum vor fi verificați evaluatorii conformității cu STI (specificațiile tehnice de interoperabilitate). Măsura vine să completeze cadrul legislativ necesar celui de-al 4-lea Pachet feroviar.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

organism evaluare conformitate Bugetul GEI Palat CFR pe 2020 tăierea datoriilor
Noul Comitet va funcționa în subordinea Ministerului Transporturilor

În prezent, organismele de evaluare a conformităţii cu STI sunt evaluate, notificate şi monitorizate în baza Ordinul ministrului transporturilor nr. 1353/2017 privind aprobarea procedurii de evaluare, monitorizare şi notificare a organismelor notificate din domeniul feroviar, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, se arată în propunerea de act normativ.

Vechea hotărâre a fost abrogată și „se impune elaborarea unei noi metodologii pentru evaluarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității, care să fie în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă la acest moment”, spune Ministerul Transporturilor.

Noul act normativ urmează să stabilească modul de notificare, desemnare, evaluare şi monitorizare a organismelor responsabile cu activităţile de evaluare a conformităţii elementelor constitutive de interoperabilitate cu specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) sau, după caz, cu normele naţionale.

În vederea evaluării și monitorizării organismelor de evaluare a conformității se constituie Comitetul de evaluare și monitorizare a organismelor de evaluare a conformității, denumit în continuare Comitet, structură fără personalitate juridică, aflată în coordonarea Direcției Transport Feroviar, denumită în continuare Direcție.

Comitetul este constituit din 5 membri, anume președinte, auditor șef, auditor, expert, secretar. Ordinul stabilește cerințe pentru numirea fiecărei categorii. Comitetul analizează dosarul depus de solicitant, efectuează audituri planificate sau neplanificate la sediul/sediile solicitantului și ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de evaluare în vederea notificării/desemnării. Rezultatul motivat al deciziei se comunică solicitantului.

Comitetul efectuează cel puțin o dată pe an un audit de monitorizare a organismelor de evaluare a conformității, în baza unui program anual, aprobat de conducerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Procesul de evaluare a dosarului solicitantului nu poate depăși 3 luni de la data primirii notificării Comitetului de acceptare a dosarului, mai spune proiectul de ordin. În prezent, funcționează un Organism Notificat Feroviar (ONFR) în subordinea AFER, condus de Nicolae Sandu.

 

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share