Site logo
3 septembrie 2023

Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) consideră că studenţii trebuie să beneficieze de reducerea în cuantum de 90% la călătoriile cu trenul începând chiar din 3 septembrie, în timp ce operatorii de călători, precum CFR Călători sau Astra Trans Carpatic consideră că facilitățile nu pot fi acordate în absența normelor metodologice de aplicare a legii învățământului superior. Guvernul se joacă cu reducerile studenților la biletele de tren.

Oficialii ARF consideră că legea este foarte clară în ceea ce priveşte drepturile stabilite şi canalul de plată a facilităţilor, potrivit Agerpres.

„În urma consultării juriştilor proprii şi a unor avocaţi, noi, la ARF, ne menţinem opinia că studenţii trebuie să beneficieze de reducere de mâine, în cuantum de 90%. Legea este foarte clară privind drepturile stabilite şi canalul de plată a facilităţilor, normele sunt doar pentru a clarifica tipurile de documente cerute şi modul de verificare şi arhivare. Sperăm ca toţi operatorii să aplice legea încă din prima zi”, spune ARF, într-un punct de vedere remis sâmbătă agenției de presă. Normele însă arată documentele pe care studenții trebuie să le prezinte la eliberarea reducerii de 90%, fiind astfel neclar cum poate un operator să acorde reducerea fără a ști ce documente trebuie să solicite unui student care călătorește cu trenul. De exemplu, proiectul de norme metodologice, despre care Club Feroviar a scris zilele trecute, prevede eliberarea biletelor pe baza unei „legitimații de student pentru reducere/gratuitate”, al cărei model este prevăzut în anexa la normele încă neaprobate. Modelul legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport conține obligatoriu
fotografia beneficiarului, numele și prenumele, CNP sau serie și nr. pașaport și este vizată pentru anul universitar în curs.

Ce spune ARF despre reducerile studenților la tren

Autoritatea citează art. 128 din Legea 199/2023, potrivit căruia „(3) Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport. Normele metodologice privind transportul cu metroul şi trenul sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului. (4) În vederea asigurării reducerii/gratuităţii pentru studenţi, finanţarea cheltuielilor pentru transportul cu metroul şi feroviar, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (5) Studenţii cetăţeni români înmatriculaţi la instituţii de învăţământ în străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, cu prezentarea unui carnet/card studenţesc valabil pentru acel an universitar”.

În plus, la art. 14. (4) se stipulează că „prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de învăţământ superior de stat sunt autorizate, prin prezenta lege, să redistribuie creditele bugetare din soldul la finanţarea de bază, sumele rămase neconsumate şi reportate din anii precedenţi pentru obiective de investiţii noi, sumele rămase necheltuite din investiţii finalizate, pentru obiective de investiţii noi, pentru obiective de investiţii în continuare, precum şi alte cheltuieli de natura investiţiilor. Sumele rămase în sold, pentru facilităţi de transport pentru studenţi, subvenţii pentru cămine-cantine şi sumele pentru bursele studenţilor neridicate în termen pot fi utilizate în anii următori pentru acordarea de burse pentru studenţi, precum şi alte cheltuieli de natura investiţiilor pentru infrastructura de cămine, cantine, pentru susţinerea activităţilor centrelor pentru consiliere şi orientare în carieră”.

Ștefan Roșeanu: Nu ne jucăm cu dreptul oamenilor la deplasare

„Nu este normal ca, în calitate de prestatori de servicii publice, să ne jucăm cu dreptul unor oameni la deplasare. Să îi punem pe studenţi să plătească biletul întreg, într-o perioadă în care aceştia îşi încheie vacanţa sau trebuie să se deplaseze pentru examene, găsirea unui loc la cămin, înseamnă să nu înţelegem ce înseamnă responsabilitatea asumată la semnarea contractelor de servicii publice cu statul român. Sperăm ca studenţii să-şi găsească un loc în trenuri şi să nu fie încurajaţi să dea bani la ‘naş’ ca să poată merge totuşi mai convenabil”, a declarat Ştefan Roşeanu.

Opiniile operatorilor

Legitimaţiile de călătorie cu gratuitate/reducere la transportul pe calea ferată se vor elibera, începând cu data de 3 septembrie 2023, doar pentru elevi, urmând ca pentru studenţi acestea să fie disponibile după publicarea normelor metodologice aferente Legii învăţământului superior nr. 199/2023, a anunţat sâmbătă CFR Călători printr-un comunicat.

„CFR Călători informează că, începând cu data de 3 septembrie 2023, ora 00:00, vor fi abrogate, parţial, prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, respectiv cele referitoare la facilităţile acordate studenţilor la transportul pe calea ferată, odată cu intrarea în vigoare a noilor acte legislative privind învăţământul valabile de la data de 3 septembrie 2023 – Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 şi Legea învăţământului superior nr. 199/2023. Drept urmare, începând cu data de 3 septembrie 2023, ora 00:00, se vor elibera legitimaţii de călătorie cu gratuitate/reducere la transportul pe calea ferată doar pentru elevi, urmând ca pentru studenţi acestea să fie disponibile după publicarea prin Hotărâre de Guvern a normelor metodologice aferente Legii învăţământului superior nr. 199/2023″, se menţionează în comunicat.

De asemenea, Softrans a anunţat pe site-ul său că „începând cu data de 03.09.2023 intră în vigoare Legea 199/2023 privind acordarea de noi facilităţi studenţilor. Din cauza faptului că pentru legea sus-menţionată nu există norme metodologice, începând cu data de 03.09.2023 se suspendă eliberarea legitimaţiilor de călătorie cu reducere/gratuitate pentru studenţi. Studenţii ce au achiziţionat în avans legitimaţii de călătorie vor beneficia de reducerea acordată”.

O poziţie similară a fost exprimată şi de Astra Trans Carpatic, care a anunţat printr-un comunicat că „începând cu data de 03 Septembrie 2023, ora 00:00, eliberarea legitimaţiilor de călătorie cu reducere pentru studenţi se va face după publicarea prin Hotărâre de Guvern a normelor metodologice referitoare la transportul studenţilor pe calea ferată aferente Legii învăţământului universitar 199/2023″.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share