ADMINISTRATOR DE REȚEA DE CALCULATOARE

 • Full Time
 • Bucuresti

Informatica Feroviara

Profilul activităţii:

 • Proiectarea, instalarea și administrarea infrastructurii de reţea, asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii, interconectarea reţelelor şi accesul la INTERNET, proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei informatice.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul: informatic, tehnic, matematic, economic, recunoscută de Ministerul Educației Naționale.
 • Persoană cu abilități foarte bune de comunicare și organizare, cu gândire analitică și capacitate de identificare/rezolvare a problemelor.

 

Beneficii:

 • post full-time, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (90 zile perioadă de probă)
 • mediu de lucru atractiv, adaptat dinamicii evoluției tehnologiei IT, în care sunt încurajate dezvoltarea profesională și inițiativa personală
 • suport pentru dezvoltare competențe profesionale
 • alte beneficii acordate conform Contractului Colectiv de Muncă

 

Atribuții:

ADMINISTRARE RENTRAD LAN-WAN-VPN

 • Administreaza WAN – routere și conexiuni la sisteme de telecomunicații de mare viteză.
 • Asigură capacitatea operationala a LAN, WAN.
 • Administreaza conexiuni VPN centrale.
 • Administreaza LAN (Rețele Locale) – Nivel central (Palat CFR) și realizare proceduri și instrucțiuni de lucru generale,.
 • Asigura asistenta tehnica contracte de suport hardware și software pentru sistemele de rețea WAN.
 • Realizeaza proiecte de dezvoltări tehnologice și operaționale RENTRAD.
 • Coordoneaza administrarea rețelelor RENTRAD metropolitane.
 • Realizeaza și întreține proceduri și politici de rețea.
 • Asigura asistenta de specialitate pentru rezolvare incidente și probleme RENTRAD.
 • Asigura control capacitate RENTRAD.
 • Asigura informațiile tehnice necesare pentru contractarea serviciilor de infrastructură IT, prin actualizarea Catalogului de Servicii.
 • Asigura asistență tehnică de specialitate pentru realizarea ofertelor tehnice de servicii de infrastructură IT, în vederea contractării
 • Asigura evidența prestațiilor pentru serviciile de infrastructură IT (RENTRAD) și raportarea către Departamentul Economic-Comercial.
 • Evalueaza cerinţele de arhitecturi de sisteme, analizeaza informaţiile tehnice relevante şi propune soluţii de integrare a altor echipamente în infrastructura IT existentă.