Expert IFTE IA


  • Full Time
  • Bucuresti

Website CENAFER

Cerintele postului

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în inginerie sau ştiinţe economice;
  • experienţă profesională de specialitate în funcţii de: instructor/revizor regional, instructor/revizor central, Şef Birou, Şef Serviciu;
  • programe de formare profesională continuă – în domeniul transporturilor de preferat specifice sistemului de transport feroviar şi al formării profesionale;
  • vechime în muncă minim 7 ani, din care minim 1 an în funcţiile menţionate mai sus din sistemul feroviar;
  • experienţă în întocmirea metodologiilor, participării în comisii specifice domeniului formării profesionale;
  • cunoştinţe şi deprinderi în folosirea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail, portaluri sau platforme informatice);
  • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă în condiţii de muncă susţinută şi/sau stres,  adaptabilitate, iniţiativă.

Descrierea companiei

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor să asigure Formarea – Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.
Pe lângă activităţile principale precizate mai sus, Centrul Național de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER efectuează analize şi elaborează studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare.

Alte job-uri: