Economist CFG


  • Full Time
  • Iasi

Website SCTP Iasi

1. Postul – Economist CFG

2. Pozitia/Condiții angajare – Execuție/Full time/ Nedeterminată

3. Loc desfășurare activitate  –  Iași, Compania de Transport Public

4. Cerinte : 

a) studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economic;

b) vechime în specialitate minim 5 ani și minim 3 ani în activitatea de  control financiar de gestiune /audit .

c) alte cerinte :

  • cunostinte la nivel profesionist a legislaţiei în
  • domeniul financiar- contabil,  control financiar de gestiune ;
  • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, programe baze de date;

d) capacitate deplină de exerciţiu.

5. Profil psihologic :

  • Abilitati organizatorice: planificare, delegare, coordonare, control;
  • Buna capacitate de analiza si sinteza;
  • Capacitate de asumare a unor responsabilitati importante;
  • Motivația candidatului .

 

6. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: ajută entitatea să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evoluează şi îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

 

7. Principale atribuții și responsabilități :

– verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii

– verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare;

– elaborează analize economico-financiare pentru conducerea unităţii în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii performanţelor.