Expert I-INFRASTRUCTURA-LINII

  • Full Time
  • Bucuresti

CENAFER

SPECIALITATEA INFRASTRUCTURA-LINII

–   studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în inginerie sau ştiinţe economice;

–   experienţă profesională de specialitate în funcţii de: instructor/revizor regional, instructor/revizor central, Şef Birou, Şef Serviciu;

–    programe de formare profesională continuă – în domeniul transporturilor de preferat specifice sistemului de transport feroviar şi al formării profesionale;

–   vechime în specialitate minim 6 ani, din care minim 1 an în funcţiile menţionate mai sus din sistemul feroviar;

–   experienţă în întocmirea metodologiilor, participării în comisii specifice domeniului formării profesionale;

–   cunoştinţe şi deprinderi în folosirea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail, portaluri sau platforme informatice);

– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă în condiţii de muncă susţinută  şi/sau stres,