Expert IA-INFRASTRUCTURA- SCB

  • Full Time
  • Bucuresti

CENAFER

SPECIALITATEA-INFRASTRUCTURA- SCB

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în inginerie sau ştiinţe economice;
  • experienţă profesională de specialitate în funcţii de: instructor/revizor regional, instructor/revizor central, Şef Birou, Şef Serviciu;
  • programe de formare profesională continuă – în domeniul transporturilor de preferat specifice sistemului de transport feroviar şi al formării profesionale;
  • vechime în specialitate minim 7 ani, din care minim 1 an în funcţiile menţionate mai sus din sistemul feroviar;
  • experienţă în întocmirea metodologiilor, participării în comisii specifice domeniului formării profesionale;
  • cunoştinţe şi deprinderi în folosirea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail, portaluri sau platforme informatice);
  • abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă în condiţii de muncă susţinută şi/sau stres,  adaptabilitate, iniţiativă.