IDM


Website SERVTRANS INVEST SA

Cerintele postului

  • standard conf AFER/CENAFER;
  • coordonarea activitatii de circulatie a convoaielor de manevra
  • coordonarea activitatii de manevra pentru ducerea/aducerea convoaielor de manevra intre statie si antestatie, manevra de introducere scoatere vagoane la si de la fronturile de incarcare/descarcare, asigurarea vagoanelor contra fugirii în conformitate cu prescripțiile din PTE

 

Experienta in munca:

  • minim 2 ani vechime in functie