Slide


PARTENERI:

Agenţia de Investigare Feroviară Română – AGIFER scoate la concurs un post de  Investigator gradul IA (specialitatea vagoane) la Compartimentului Investigare Accidente/ Incidente Feroviare și Soluționare Divergențe (activitatea pe raza SFCF Iași).

Condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului pentru funcția de INVESTIGATOR gradul IA – specialitatea vagoane:

 1. să aibă studii superioare în specialitatea „material rulant” de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. să aibă experiență de minimum 10 ani în domeniul feroviar specialitatea vagoane, din care minim un an în funcția de revizor SC/ instructor/ șef revizie/ șef revizie adjunct/ șef birou/ șef serviciu/ șef divizie;
 3. la data ocupării postului să nu fie în una dintre situațiile următoare:
  • să dețină acțiuni sau părți sociale, direct ori indirect, la administratorii/gestionari de infrastructură feroviară, la operatori de transport feroviar sau la orice agent economic care ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al AGIFER;
  • să facă parte din consiliul de administrație și/sau adunarea generală a acționarilor ale entităților prevăzute la punctul 1;
  • să desfășoare activități remunerate pentru oricare dintre entitățile prevăzute la aliniatul 1.
 4. cunoștințe de bază operare PC (utilizarea sistemului de operare Windows, suitei de programe Microsoft Office și a poștei electronice);
 5. disponibilitate privind lucrul în regim de program de continuitate (program de lucru 24/7 și deplasare operativă la locul producerii accidentelor/ incidentelor);
 6. să posede permis de conducere, minim categoria B.

Dosarele de concurs vor conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copia actului de identitate
 3. Copiile documentelor de studii
 4. Documente care să ateste vechimea în muncă/meserie
 5. Cazierul judiciar sau declarație pe proprie răsăundere
 6. Adeverință medicală
 7. Curriculum vitae

Documentele solicitate vor fi depuse la sediul AGIFER din Calea Griviței 393, sector 1, București, la camera 37, etajul 1, până la data de 04.07.2022, ora 13:00.

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de doamna Caralicea Anișoara, tel 0799 101 351.

Calendarul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor mai sus menţionate constă în următoarele etape:

Selecţia dosarelor de înscriere

 • data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs – 04.07.2022, ora 13,00;
 • selecţia dosarelor – 05.07.2022, ora 10,00;
 • afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor – 06.2022, ora 12,00;
 • termen de depunere a contestaţiilor pentru selecţia dosarelor –07.2022, ora 13,00;
 • termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile depuse pentru selecţia dosarelor –07.2022, ora 12,00. 

Proba scrisă

 • data de desfășurare a probei scrise – 07.2022, ora 10,00;
 • termenul pentru notarea probei scrise şi afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă – 07.2022, ora 12,00;
 • termen de depunere a contestațiilor pentru proba scrisă – 14.2022, ora 14,00;
 • termenul de analizare a contestațiilor şi de afișare a rezultatelor la contestațiile depuse pentru proba scrisă – 15.2022, ora 14,00.

Interviul

 • data de desfășurare a interviului – 07.2022, ora 10,00;
 • termenul pentru notarea interviului şi afişarea rezultatelor obţinute la interviu – 07.2022, ora 13,00;
 • termen de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă – 21.07.2022, ora 14,00;
 • termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile depuse pentru interviu – 07.2022, ora 14,00.

Termenul pentru afişarea rezultatelor finale: 25.07.2022, ora 12,00.

Ce trebuie să faci dacă îți dorești să faci parte din echipa AGIFER?
Dacă îți dorești să faci parte din echipa organismului tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară tot ce trebuie să fac este să parcurgi pașii de mai jos:

 1. Să accesezi anunțul care te interesează din oferta AGIFER
 2. Să aplici la anunț printr-un click pe butonul ”Aplică Acum”
 3. Să trimiți, prin formularul de aplicare, un CV relevant din punct de vedere al postului la care aplici, eventual însoțit și de o scrisoare de intenție

Agenţia de Investigare Feroviară Română, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii – înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare – este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art.21 din Legea 55/2006 privind siguranţa feroviară, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.

Tagged as: ,

Detalii Anunţ
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share