Site logo

Grupul de Firme Selina, unul dintre cei mai importanți competitori de pe piața construcţiilor din vestul ţării, angajează MANAGER PROIECT AUTOSTRADA

 

Candidatul ideal

 • Experienta 5 ani in coordonarea lucrarilor din categoria de drum autostrazi ;
 • Diploma de inginer CFDP si cursuri calificari in domeniu;
 • Determinat, dinamic, cu initiativă și spirit de antreprenor cu minimă nevoie de supervizare, capabil să acționeze și să decidă pentru a atinge obiectivele trasate;
 • Persoană organizată, cu abilitati foarte bune de comunicare si managementul echipei;
 • Bun negociator, orientat catre rezultate și înzestrat cu putere de muncă
 • Disponibilitate deplasari.

 

 

 

Descrierea jobului

 • Coordonează şi monitorizează realizarea proiectului, asigurând calitatea lucrărilor executate şi respectarea prevederilor din contracte;
 • Întocmeşte împreună cu Departamentul Tehnic graficele pentru lucrările contractate aferente Punctului de Lucru şi le face cunoscute personalului din subordine.
 • Urmăreste respectarea termenelor stabilite în graficele de execuţie.
 • Asigură documentația necesară (certificate de calitate etc.) pentru lucrările executate, pentru efectuarea recepţiilor şi pentru întocmirea Cărţii Construcţiei.
 • Asigură necesarul forţei de muncă şi necesarul de resurse tehnico-materiale în conformitate cu termenele de executie la lucrările pe care le coordonează.
 • Întocmeşte evidenţa zilnică a cantităţilor de lucrări executate şi situaţiile de plată lunare, obtinând de la beneficiar confirmarea acestora.
 • Preîntâmpină eventualele întârzieri în respectarea termenelor finale prevăzute în contracte (ex: prin încărcarea la capacitate a formaţiilor de lucru din cadrul sectorului coordonat
 • Participă la efectuarea recepţiei lucrărilor de la Punctul de Lucru/Şantier;
 • Întocmeşte deviz intern, asigură realizarile în cotele estimate;
 • Asigură management de securitate și siguranță în șantier, managementul riscurilor.

 

 

 

Beneficii

 • Pachet salarial atractiv si bonificatii in functie de performante;
 • Abonament medical privat;
 • Masina de serviciu, laptop, telefon;
 • Traininguri de management si dezvoltare profesionala;
 • Cazare in caz de relocare.

 

 


 

HAI ÎN ECHIPA NOASTRĂ

Valoarea unei firme este dată de capitalul uman, din acest motiv o preocupare importantă pentru noi este orientarea către angajați – angajați pregătiți profesional și motivați.

Căutăm întotdeauna angajaţi loiali şi dedicaţi, care doresc mai mult decât o slujbă. Pentru această, am încercat și vom încerca să creăm un mediu cât mai favorabil dezvoltării profesionale a angajaților.

În acest sens, grupul de firme dispune de sediul propriu, modernizat, care asigura spații de parcare pentru întreagă flota auto și pentru parcarea mașinilor proprietate personală a angajaților, spații pentru producția secundară (ateliere), stație ITP, punct de alimentare cu carburanți, spălătorie auto, spații de depozitare, hala de reparații, spații verzi, spații de agrement (teren de fotbal și tenis) și clădiri administrative cu spații ce adăpostesc birouri, săli de ședințe și sala de mese.

Personalul beneficiază de birouri moderne, amplasate în spații generoase de tip open-space sau individuale, dotate cu mobilier ergonomic, cu echipamente de control al temperaturii, sisteme de ventilație și aer condiționat, sisteme de calcul performanțe, birouri ce sunt definite de trei mari calități: confort, funcționalitate și eficientă.

Sălile de ședințe conferă atât confortul unor comunicări directe la nivel de management de vârf sau în sfera productivă, cât și flexibilitate atunci când sunt organizate prezentări sau cursuri de formare profesională pentru diferite categorii de angajați, fiind dotate cu aparatură audio-video modernă.

Unul dintre obiectivele noastre este asigurarea unor condiții de muncă foarte bune. Angajații au la dispoziție o sala de mese, spațioasă, cu linie modernă de servire a mesei în regim de catering, ce asigura atât servirea unei mese calde cât și loc de socializare.

Pe lângă condițiile de muncă excelente descrise mai sus, grupul de firme oferă angajaților posibilitatea de a petrece mai mult timp împreună și în afară programului de lucru prin activități de genul team-building, punanad la dispoziția acestora cabană din Satul de vacanță de la Boga, terenul de fotbal din incinta sediului și diferite excursii pe care grupul de firme le-a organiza

Tagged as: ,

Print Job Listing
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share