MECANIC LOCOMOTIVĂ- AUTOMOTOR

  • Full Time
  • Romania

CFR Calatori

  1. a) MECANIC LOCOMOTIVA-AUTOMOTOR II (la manevra)

 Conditii minime de pregatire si vechime in munca

Condiţii de studii Vechimea minima în specialitate
curs calificare mecanic locomotivă- automotor şi autorizaţie în funcţie conform ordinelor în vigoare  

 

  1. b) MECANIC LOCOMOTIVA-AUTOMOTOR I (la drum)

  Conditii minime de pregatire si vechime in munca

Condiţii de studii Vechimea minima în specialitate
autorizare conform ordinelor în vigoare condiţiile minime de instruire practică şi de  stagiu prevăzute în ordinele în vigoare;
curs de calificare mecanic locomotivă- automotor şi permis de mecanic de locomotivă personal provenit din funcţia de mecanic instructor

 

NOTA: La încadrarea pe funcţia de mecanic locomotivă-automotor II (la manevră), absolvenţii cursului de mecanic locomotivă-automotor vor efectua stagiul de 1 an, din care: 6 luni cu atribuţii de mecanic ajutor locomotivă-automotor şi 6 luni cu atribuţii de mecanic locomotivă asistent.

Absolvenţii cursului de mecanic locomotivă-automotor proveniţi din mecanic ajutor locomotivă-automotor vor efectua stagiul de 6 luni cu atribuţii de mecanic locomotivă asistent.

Perioada de stagiu se finalizează prin obţinerea cumulativă, în termen de 180 de zile calendaristice a următoarelor documente:

  1. fişa de evaluare
  2. permis de mecanic de locomotivă;
  3. certificat complementar în care se vor preciza:

– autorizaţia pentru categoria de conducere A1;

– autorizaţia pentru conducerea unui tip de locomotivă;

– infrastructura feroviară pe care este autorizat să conducă.

Perioada de stagiu de 1 an, respectiv de 6 luni şi documentele care urmează a fi obţinute, se introduce în contractele individuale de muncă ale salariaţilor care vor fi încadraţi pe funcţia de mecanic locomotivă-automotor II (la manevră).

Personalul provenit din functia de mecanic instructor, dupa incadrarea in functia de mecanic locomotiva – automotor I (la drum), va fi autorizat conform ordinelor in vigoare.

Personalul care a obtinut categoria de conducere tren calatori in echipa completa si dreptul de a conduce cel putin unul din tipurile de material rulant motor din parcul CFR Calatori va fi incadrat in functia de mecanic locomotiva-automotor I.

 

Profil  candidat

Trasaturi caracteriale: autodisciplina; simt de raspundere; calm; spirit de echipa; constiinciozitate; initiativa; autocontrol; efort voluntar sustinut; empatie.

Avantaje:

–  tichete de masa;

–  legitimaţie de călătorie gratuită pe calea ferată (conf. Ordonanţei Guvernului nr.112/1999, cu modificarile si completările ulterioare);

– permise de călătorie (24 file de permise) pentru membrii de familie ai salariaţilor SNTFC;

– suportarea parţiala a contravalorii serviciilor turistice si/sau de tratament inclusiv al transportului, pentru salariaţii proprii si pentru membrii de familie ai acestora.

– posibilitatea de promovare.

 

 


DESCRIEREA SOCIETĂȚII

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A. desfășoară activități de interes public național, social și are ca obiect de activitate, principal, efectuarea transportului feroviar public de călători pe calea ferată.