Site logo

Îţi doreşti să faci parte dintr-o echipă dinamică cu ambiţii foarte mari? Dorești să te angajezi ca Site Manager – Șef Șantier?

Atunci înseamnă că semănăm şi ne dorim să ne trimiţi CV-ul tău pentru a putea stabili o întâlnire.

 

 

 

Descrierea jobului Site Manager – Șef Șantier


 

 1. Scopul general al postului

 

Această poziție presupune ca ocupantul – absolvent de studii superioare de specialitate, Facultatea Tehnică de Construcții și având experiență în managementul lucrărilor – să

gestioneze activitatea de pe șantier pentru desfășurarea ei in condiții bune și pentru calitatea optima a lucrărilor.

 

 

2.  Obiectivele postului

 • Sa organizeze si sa coordoneze activitatile santierului alocat (verifică situația în teren, realizează masuratori preliminare, evidențiează eventualele probleme tehnice).

 

3.   Responsabilitățile funcției

 • Responsabil de tot ceea ce vizeaza realizarea proiectului;
 • Respectarea termenelor de executie;
 • Intocmeste grafice de lucrari;
 • Pregatirea fazelor determinante si asistarea persoanelor responsabile implicate la etapele fazelor determinante;
 • Intocmirea situatiilor de lucrari la datele stabilite prin contract, verificarea productivitatii personalului propriu/subantreprenorilor, verificarea si/sau validarea situatiilor de lucrari ale subantreprenorilor, furnizorilor de diverse servicii, materiale;
 • Verificarea respectarii tuturor prevederilor din contractele de executie si a graficelor de control si inspectie;
 • Intocmirea documentelor de calitate (procese verbale, condica de betoane );
 • Intocmeste necesarul de materiale si il transmite colegilor de la achizitii;
 • Asigurarea fluxului de informatii intre participantii la proiect (beneficiari, manager proiect, proiectanti, consultanti, subantreprenori etc.).
 • Contribuie cu feedback în urma interacțiunilor directe cu partile implicate in proiect la îmbunătățirea proiectelor;
 • Colaborarea cu celelalte departamente/echipe de proiect pentru gestionarea corespunzătoare a contractelor semnate, respectarea standardelor de calitate și a termenelor de livrare stabilite, asigurând un grad ridicat de satisfacție clienților;
 • Propunerea de soluții pentru optimizarea activității generale a societății;
 • Întocmeste rapoarte de activitate (anuale/trimestriale/zilnice/on the spot) conform solicitărilor primite;
 • Se preocupă în permanență de creșterea gradului propriu de profesionalism și asigură un standard ridicat de profesionalism în realizarea activităților;
 • Răspunde de păstrarea confidentialitatii tuturor datelor Companiei, inclusiv – dar fără a se limita la obiective de afaceri, cifra de vanzari, cota de piata, profitul, concurența etc.
 • Respectă normele de Securitate si Sanatate in Munca si PSI;
 • Respectă Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
 • Respectă toate procedurile și instrucțiunile de lucru în activitatea pe care o desfasoară;
 • Răspunde de respectarea și aplicarea politicilor generale ale firmei;
 • Respectă și aplică actele normative in vigoare în activitatea depusă și îsi executa sarcinile de serviciu cu buna-credință, integritate si profesionalism.

 

 

4.  Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activitatilor postului

Sarcinile specifice postului includ, fără a se limita la acestea, următoarele activități/tipuri de activități:

 • Sa organizeze si sa programeze lucrarile in santier:
  • gestioneaza activitatea firmelor colaboratoare in subantrepriza, cat si personal propriu;
  • gestioneaza aprovizionarea cu materiale a santierului;
 • Sa raspunda de incadrarea in bugetele stabilite;
 • Sa raspunda de respectarea termenelor pentru lucrari contractate;
 • Sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele din proiectul tehnic primit, normativele, stasurile si legile in vigoare;
 • Sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;
 • Sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 • Sa respecte cu strictete regulile de S.M. si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
 • Sa informeze de indata superiorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
 • Sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept;
 • Oferă suport echipelor interne în organizarea de prezentări cu clienții/potențialii clienți;
 • Realizează și transmite periodic raportari și propuneri de îmbunătățire a performanțelor companiei;

Atribuțiile prevăzute în fișa de post nu sunt exhaustive, angajatul urmând să îndeplinească orice alte însărcinari primite din partea superiorilor săi.

 

 

5.  Conditiile postului de lucru

Programul de lucru 8 ore/5 zile pe săptămână și suplimentar când este nevoie. Condițiile materiale:

 • Ambientale – Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite;
 • Deplasări – Are deplasari ocazionale, vizite la clienți, vizite în șantiere, participări la diferite evenimente in tara si dacă este cazul in strainatate;
 • Spațiu – Se asigura birou fix si/sau mobil;
 • Condiții suplimentare – laptop, softuri specific, mașină de

 

6.  Evaluarea angajatului

Evaluările angajatului vor avea loc atât on-going de către șeful direct, cât și periodic.

Evaluările vor viza atât performanța reflectată în rezultate cantitative (portofoliu clienți, număr proiecte realizate), cât și aspecte calitative: gradul de satisfacție al clientului, calitatea relațiilor construite și menținute intern și extern, evaluările terților etc.

Lipsa performanțelor, evaluările negative repetate, generarea de conflicte, antrenarea societății în litigii pot sta la baza rezilierii contractului de muncă.

 

 

 

TE AȘTEPTĂM ÎN ECHIPA NOASTRĂ!

Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate. Experiența noastră precum şi ariile de expertiză complementare pe care le acoperim ne permit să îndeplinim obiectivele de business identificate împreună cu clientul.

Configurăm echipe de experţi în domenii specializate, cu înalta expertiză naţională sau internaţională. Adaptăm specificul echipelor la industrii cu înaltă specializare. Mobilizăm echipe multidisciplinare care pot realiza obiective complexe şi strategiile clientului pe termen mediu şi lung.

 

Tagged as:

Print Job Listing
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Coș

Share