Site logo
9 mai 2020
consolidarea liniei ferate ridicarea restricțiilor de viteză

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru consolidarea liniei ferate între Satulung pe Someș și Baia Mare.

consolidarea liniei ferate ruta feroviară Nord Stream

În sistemul electronic de achiziții publice a fost publicat anunțul de licitație având ca obiect ”Consolidare linie CF 412, între stațiile Satulung pe Someș-Baia Mare, km. 169+000-180+220”. Valoarea totală estimată este de 1.703.936,97 lei, echivalentul a aproximativ 350.000 de euro.

Lucrările care se impun în cadrul contractului sunt înlocuirea a 770 de traverse de lemn uzate cu traverse noi de beton cu prindere directă elastică T17 W14 și îînlocuirea a 2.900 traverse de beton uzate cu traverse noi de beton cu prindere directă elastică T17 W14.

Condiții pentru participarea la licitația pentru consolidarea liniei ferate

Pentru participarea la licitație, ofertantul va prezenta o listă a principalelor lucrări similare cu obiectul procedurii în cursul unei perioade ce acoperă ultimii cinci ani. Lista va conține valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt entități contractante sau clienți privați, din care să rezulte că a executat lucrări similare cu obiectul procedurii, adică: construcții și /sau reparații și/sau întreținere linii de cale ferată a căror valoare individuală/cumulată este de minimum 1.700.000 de lei fără TVA.

Garanția de participare  este de 17.000 de lei , pentru o perioadă de cel puțin 120 de zile,egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 mai 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 25 septembrie 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share