Slide


PARTENERI:

Mandate pe patru ani pentru șefii AFER și ASFR, încetate doar prin demisie sau deces

By

Guvernul a făcut un pas înainte în asigurarea stabilității conducerilor AFER și ASFR. Directorii generali vor beneficia de mandate pe patru ani greu de rupt din cauza prieteniilor și influențelor politice și de afaceri.

Ordonanța de Guvern aprobată marți după informațiile Club Feroviar prevede durate de patru ani pentru mandatele directorilor generali AFER și ASFR. „Durata mandatului directorului general al AFER și respectiv al ASFR și al membrilor consiliilor de conducere aferente este de 4 ani. Mandatul directorului general al AFER și respectiv mandatul directorului general al ASFR poate fi prelungit cu 4 ani. Mandatul directorului general al AFER și respectiv mandatul directorului general al ASFR încetează, prin demisie, prin deces”, arată forma luată în discuție de către Guvern, care a și fost publicată în Monitorul Oficiali în aceeeași zi (OG 13/2023, MO 83/2023, Partea I-a),

Trebuie spus însă că în forma elaborată de Ministerul Transporturilor și care a intrat la SGG se prevedea posibilitatea încetării mandatului și „în cazul apariției unui conflict de interese, în cazurile și condițiile strict prevăzute de lege sau prin apariția unei incompatibilități specifice”. Această formă ce permitea întreruperea mandatului pe considerente de conflict de interese apare încă și pe situl SGG.

Independența AFER și ASFR, cerință a Comisiei Europene

Introducerea unei durate a mandatului de patru ani cu posibilitatea prelungirii acestuia cu încă patru ani vine în sensul asigurării independenței AFER și ASFR față de conducerea Ministerului Transporturilor, cerință ridicată de Comisia Europeană în Pachetul 4 Feroviar. Oricum instituțiile menționate rămân în subordinea Ministerului Transporturilor după cum prevede Ordonanța votată.

Reorganizarea AFER, prin absorbția ONFR și desprinderea ASFR

După cum a mai scris Club Feroviar, AFER va prelua activitățile și personalul aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR, suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent. Pe de altă parte, AFER va include Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR, prin preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniului.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va fi organismul tehnic specializat în domeniul feroviar care va îndeplini atribuțiile autorității naționale de siguranță în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară. ASFR va asigura respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și la calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa conform OUG nr. 73/2019.

ASFR, în calitate de autoritate națională de siguranță, va fi independentă în ceea ce privește organizarea și procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii.

AFER va fi organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile HG nr. 108/2020, pentru a fi responsabil cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție. Autoritatea Feroviară Română – AFER va fi independentă în ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare și entitate contractantă.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share