Site logo
11 martie 2020
Metrorex vrea becuriMetrorex vrea becuri

Metrorex vrea becuri, neoane și lămpi cu halogen și a lansat în acest sens o licitație pentru încheierea unui acord cadru.

Metrorex vrea becuri

În sistemul electronic de achiziții publice a fost publicat anunțul de licitație având ca obiect ”Becuri și Lămpi”. Valoarea totala estimată a contractului cadru este de 3.140.624 de lei, echivalentul a aproximativ 620.000 de euro.

Contractul este împărțit în două loturi. Primul lot vizează achiziția de ”becuri și lămpi fluorescente – diverse tipuri” și are o valoare estimată fără TVA de 3.074.544 de lei. Al doilea lot se referă la ”lămpi cu incandescență cu halogen”, iar valoarea estimată fără TVA este de 66.080 de lei.

Metrorex vrea becuri. Condiții de participare la licitație

Pentru a fi admiși la licitație, ofertanţii vor prezenta o listă cu principalele livrări de produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achiziție, cu raportare la ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, cantităţilor, codurilor CPV, datelor de derulare şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată, astfel: pentru lotul 1 – Becuri și lămpi fluorescente – diverse tipuri – în valoare de 700.000,00 lei, fără TVA, pentru lotul 2 – Lămpi cu incandescență cu halogen – în valoare de 15.000,00 lei, fără TVA.

Garanția de participare este de 7.686 de lei pentru lotul 1 și de 165 de lei pentru cel de-al doilea lot. Achiziția implică încheierea unui acord-cadru. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14 aprilie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 14 august 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share