Site logo
19 mai 2023

Metrorex informează că, în perioada imediat următoare, programul de circulație a trenurilor de metrou va suferi modificări pe toate magistralele, iar intervalele de circulație ar putea ajunge până la 10 minute în orele cu vârf de trafic. Metroul va veni mai rar. Oficiali Alstom promit o conferință de presă în care vor lămuri situația.

Aceasta se va întâmpla „din cauza neasigurării numărului suficient de trenuri, de către Alstom Transport S.A. – prestator al serviciilor de mentenanță a trenurilor de metrou, conform graficelor de circulație asumate”, spune Mariana Miclăuș într-un comunicat de presă remis vineri după-amiază Club Feroviar.

De ce va veni mai rar

În perioada următoare, intervalele de circulație ar putea ajunge până la 10 minute în orele cu vârf de trafic. Metrorex va aplica operatorului de servicii de mentenanță, Alstom Transport S.A., toate sancțiunile legale și contractuale pentru situația creată pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate conform prevederilor contractuale.

Înțelegând disconfortul creat călătorilor, personalul Metrorex care organizează și supraveghează circulația trenurilor de metrou va lua măsuri operative pentru asigurarea unor intervale de succedare a trenurilor cât mai apropiate de graficele normale de circulație, în scopul limitării efectelor survenite ca urmare a acestei situații neplăcute.
Pe această cale, Metrorex prezintă scuze călătorilor ce folosesc acest mijloc de transport și îi asigură că întreprinde demersuri permanente în vederea asigurării condițiilor optime de călătorie cu metroul.

Oficialii companiei de transport cu metroul susțin că sunt cu plățile la zi față de compania Alstom Transport.

Contactat de către Club Feroviar, Gabriel Stanciu, director Alstom Transport România a spus că va fi organizată o conferință de presă în care va fi explicată situația. Trebuie însă reamintit că industria mondială de material rulant trece prin momente de criză pe partea de livrare componente și servicii de întreținere, ca urmare a conflictului din Ucraina și a scumpirii costurilor cu energia. În urmă cu câțiva ani, activitățile de mentenanță ale metrourilor s-au efectuat pe baza unor contracte anuale care au îngreunat achizițiile de piese pe termen lung, destul de scumpe.

Interesant este faptul ca în luna iulie 2020 Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect de act normativ care propunea prelungirea termenului de 1.000.000 km pentru efectuarea unor revizii în condițiile în care un număr important de trenuri atingeau limita la acel moment. Ce propunea acum trei ani Ministerul Transporturilor și cum argumenta prelungirea termenului de revizie?

În cadrul contractului privind mentenanța încheiat de S.C. Metrorex S.A cu furnizorul de mentenanță, acesta din urmă are obligația de a aproviziona piesele de schimb necesare pentru efectuarea activităţilor prevăzute în planurile de mentenanță.

În cazul pieselor de schimb care reprezintă componente critice de siguranță, termenele de livrare de la subfurnizorii producători sau reprezentanții acestora sunt foarte mari, circa 10 luni, ceea ce conduce la imposibilitatea desfășurării procesului de mentenanță în totalitate, conform Normativului feroviar menționat.

Un factor cu potențial agravant este reprezentat de faptul că unii subfurnizori  de  piese  de  schimb  întâmpină  dificultăți  la  livrare,  rezultate  din  închiderea unor capacități de producție pentru a limita riscul de răspândire a coronavirusului SARS-Cov2, precum și evoluția crizei globale de sănătate care, prin măsurile de prevenire suplimentare, poate continua să perturbe activitatea acestora, în cazul în care unitățile de producție sunt localizate în zonele afectate de COVID-19.

În cadrul Normativului feroviar de la care se solicită derogare se prevede în Tabelul 3.1, poziția D, litera b) – “Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM (fabricate de Bombardier Transportation) efectuate la norma de kilometri parcurși”, efectuarea Reviziei la 1.000.000 km la un interval maxim de 1.050.000 km (+5% din intervalul definit).

Primele trenuri tip BM, puse în exploatare în anul 2002, s-au apropiat ca valoare a numărului de kilometri parcurși de intervalul maxim de efectuare a celei de-a doua revizii la 1.000.000 km.  Astfel, primele două trenuri tip BM sunt scadente la această revizie din luna mai 2020, celelalte trenuri tip BM scadente urmând la intervale foarte mici de timp.

Luând în considerare cele menționate mai sus, între luna mai și luna decembrie 2020 nu există condițiile efectuării reviziilor la 1.000.000 km la trenurile tip BM, datorită imposibilității aprovizionării componentelor critice de schimb, furnizorii feroviari neexistând pe piața românească, iar pentru cei din alte state membre UE fiind condiționată furnizarea acestora de obținerea unor agremente tehnice de utilizare, acest proces fiind de lungă durată. Efectuarea unei revizii la 1.000.000 km durează circa o lună.

Pentru rezolvarea situației expuse mai sus, propunem acordarea unei derogări de la normele pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate a ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de kilometri parcurși din Tabelul 3.1, poziția D, litera b) – “Reviziile ramelor electrice tip BM efectuate la norma de kilometri parcurși”, astfel:

– majorarea parcursului limită la care trebuie finalizată revizia la 1.000.000 km (Nr.crt.21), de la valoarea existentă de 1.000.000 km +5%, adică 1.050.000 km, la valoarea 1.000.000 km +15%, adică 1.150.000 km. Aceasta se aplică numai pentru a doua revizie la 1.000.000 km. Prezenta propunere de derogare va fi aplicabilă doar ramelor a căror scadenţă la acest tip de revizie este până la 31 decembrie 2020.

În vederea menținerii unui nivel ridicat de siguranță a circulației și a calității serviciilor de transport călători în condițiile majorării normei de kilometri pentru a doua revizie la 1.000.000 km, la parcul de trenuri tip BM – fabricație Bombardier – se va aplica un proces tehnologic de revizie adaptat situației create, stabilit și aprobat de conducerea S.C. Metrorex S.A. împreună cu operatorul economic furnizor de mentenanță.

La datele scadente celei de-a doua revizii la 1.000.000 km, se va efectua o revizie tehnică intermediară la 1.000.000 km pe baza unei specificații tehnice avizate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

În cadrul acestei revizii tehnice intermediare la 1.000.000 km, toate procesele subsecvente reviziei la 1.000.000 kilometri (la 500.000 km, 400.000 km, 200.000 km, 125.000 km, 100.000 km, 50.000 km, 25.000 km, 20.000 km, 4.000 km) se execută integral, conform procesului tehnologic al fiecărei operații. Ansamblurile la care piesele de schimb au durate mari de livrare, vor fi revizuite complet ulterior, dar, obligatoriu, înainte de atingerea distanței parcurse de 1.000.000 km +15%.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share