Slide


PARTENERI:

Modificări în investigarea accidentelor feroviare, în conformitate cu directivele UE

By

Autoritatea Feroviară Română (AFER) a pregătit un set de modificări referitoare la modul cum se derulează investigarea accidentelor feroviare, pentru a pune legislația națională în concordanță cu directivele europene în domeniu.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România. Proiectul de act normativ a fost explicat pentru Club Feroviar de Laurențiu Dumitru, directorul general al AGIFER (Agenția de Investigare Feroviară Română).

Astfel, în primul rând se aduc modificări față de vechiul regulament de investigare în zona de elemente generale. Concret, sunt eliminate obligațiile operatorilor economici de a face cercetarea disciplinară după primirea raportului de investigare, fapt ce venea în contradicție cu prevederile Directivei privind siguranța feroviară. De asemenea, sunt eliminate prevederile referitoare la „Organizarea activității de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare”, prevederi care fac obiectul sistemului de management al siguranței propriu fiecărui gestionar de infrastructură sau operator feroviar. În fine, sunt introduse definiții pentru anumite noțiuni cuprinse în Regulament în acord cu reglementările europene în domeniu și în ghidurile elaborate de Rețeaua Organismelor Naționale de Investigare.

O altă zonă în care se vor produce modificări este cea referitoare la clasificarea accidentelor produse pe calea ferată. Definițiile cuprinse de Regulamentul de Investigare pentru accident grav sunt puse în acord cu cele din Directiva de siguranță și OUG nr.73/2019. Important de reținut este faptul că nu va mai exista din start o delimitare între accidentele produse la manevră față de cele produse în circulația trenurilor, așa cum există în vechiul Regulament, fapt care era în contradicție cu prevederile Directivei de siguranță.

Investigarea accidentelor feroviare nu va mai cădea integral în sarcina AGIFER

investigarea accidentelor feroviareUn al treilea set de modificări vizează atribuțiile privind  investigarea accidentelor. Din capul locului trebuie precizat faptul că nu va mai fi obligatorie pentru AGIFER investigarea tuturor accidentelor feroviare și a incidentelor produse în circulația trenurilor.

De exemplu, în legislația actuală nu se precizează clar că dacă pe calea ferată cad bucăți dintr-un pod rutier, așa cum s-a întâmplat recent cu podul de la Prejmer, județul Brașov, așa cum a scris la vremea respectivă Club Feroviar. După intrarea în vigoare a noului act normativ, acest lucru va fi prevăzut explicit, așa cum este și normal, pentru că AGIFER nu are de ce să investigheze un accident produs din cauza unui pod care nu aparține căii ferate. Un incident similar s-a produs în urmă cu câțiva ani și în zona stației Ploiești Vest, când o pasarelă aferentă unor conducte de termoficare a căzut peste calea ferată.

Unele atribuții vor fi preluate de gestionarul de infrastructură și operatorii feroviari

Revenind la modificările introduse de noul proiect de act normativ, se va elimina prevederea prin care, în cazul lovirilor de persoane de către vehicule feroviare, nu se face investigarea. Se elimină și prevederea prin care, în cazul lovirilor de vehicule rutiere la trecerile la nivel de către trenuri în circulație, nu se face investigare decât în cazul neînchiderii barierei sau nefuncționării instalației de semnalizare.

În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, anumite atribuții privind investigarea sunt redistribuite către gestionarul de infrastructură, respectiv operatorii feroviari, în acord cu prevederile Regulamentului Delegat UE nr. 762/2018.

Laurențiu Dumitru: Modificările vor conduce la îmbunătățirea activității de investigare a accidentelor

investigarea accidentelor feroviare”AGIFER consideră că adoptarea și aplicarea prevederilor acestui act normativ va conduce la îmbunătățirea activității de investigare a accidentelor/incidentelor feroviare printr-o mai bună alocare  a  resurselor existente spre investigații din care actorii de pe piața feroviară pot trage învățăminte și pot contribui în mod substanțial la îmbunătățirea siguranței feroviare la nivelul întregului sistem feroviar din România. Păstrarea  unui mod unitar de avizare și întocmire a rapoartelor de investigare si-a dovedit eficiența atât pentru operatorii și gestionarii de infrastructură feroviară, cât și pentru Autoritatea de Siguranță Feroviară respectiv AGIFER, fiind foarte util în gestionarea informațiilor legate de siguranța feroviară și în procesele de luare a deciziilor bazate pe riscuri. Menționăm faptul că au existat întâlniri cu ASFR, administratorul de infrastructură feroviară publică și operatorii feroviari, ocazie cu care s-au prezentat și discutat prevederile propuse, rezultând o formă agreată de comun acord”, a declarat pentru Club Feroviar Laurențiu Dumitru, directorul general al AGIFER.

Contextul modificărilor în investigarea accidentelor feroviare

divizarea SNCFR reorganizare în sistemul feroviar schimbări în conducerea AFER director general al AFER piesele de schimb în domeniul feroviar deces la AFER coronavirus la AFERDar să vedem contextul care a făcut necesară adoptarea acestor modificări în investigarea accidentelor feroviare. Pentru acest lucru, directorul general al AGIFER a făcut o scurtă trecere în revistă a celor întâmplate în ultimii 15 ani în domeniul reglementărilor.

În anul 2007, ca urmare a transpunerii în legislația din România a Directivei europene nr. 49/2004 privind siguranța feroviară (care făcea parte din cel de-al III-lea pachet feroviar), prin Legea nr.55/2006, a fost înființat Organismul de Investigare Feroviar Român, prin punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr 1581/2006.

La acea dată, era în vigoare Instructia 003 – Instructia pentru prevenirea, cercetarea și tratarea evenimentelor de cale ferată, aprobată prin Ordin al Ministrului Transporturilor, care reglementa modul de cercetare a evenimentelor pe rețeaua de căi ferate din Romania, cercetare care trebuia să stabilească, pe lângă  cauze, inclusiv vinovații. Stabilirea vinovaților venea în contradicție cu prevederile legislației europene în domeniu, astfel că, la acel moment a apărut necesitatea adoptării legislației existente. Prin urmare, în anul 2010 a fost adoptată Hotărârea Guvernului României nr.117/2010, prin care a fost aprobat Regulamentul de investigare a accidentelor  și  a incidentelor, de dezvoltare  și  îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România, care asigura reglementarea unitară a modului de investigare a accidentelor și incidentelor, respectiv stabilea obligația Organismului de Investigare Feroviar Român de a investiga toate accidentele feroviare și incidentele în circulația trenurilor, atât  pe rețeaua de căi ferate, cât și pe rețeaua de transport cu metroul.

În anul 2015, ca urmare a declanșării unei proceduri de infringement la adresa României, a fost înființată Agenția de Investigare Feroviară Română AGIFER, instituție publică finanțată din fonduri proprii, care a preluat toate atribuțiile OIFR, organism care funcționa independent în cadrul AFER.

Patru ani mai târziu, a fost transpus în legislația națională al IV-lea pachet feroviar și, parte a acestui proces, a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.73/2019. În anul următor a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/572 al Comisiei din 24 aprilie 2020 privind structura de raportare care trebuie urmată pentru rapoartele de investigare a accidentelor și a incidentelor feroviare, regulament care a stabilit o structură comună de raportare pentru investigațiile privind accidentele și incidentele investigate de organismul național de investigare.

Necesitatea modificării Regulamentului existent sau a adoptării unui alt Regulament de investigare a  fost determinată de:

  • modificările legislative prezentate anterior care au impus o altă structură pentru rapoartele de investigare elaborate de AGIFER;
  • obligativitatea eliminării prevederilor redundante sau a celor care sunt în contradicție cu alte acte normative de nivel național sau european, apărute în ultimii ani;
  • observațiile primite cu ocazia evaluării realizate de Agenția Feroviară Europeană în anul 2014, respectiv a evaluării Peer Review efectuată de Rețeaua Organismelor Naționale de Investigare în 2018, referitoare la:

o          faptul că legislația obligă OIFR/AGIFER să investigheze toate accidentele feroviare și incidentele în circulația trenurilor, ceea ce necesită un volum mare de activitate, și poate împiedica alocarea de timp și resurse suficiente pentru investigarea în profunzime, respectiv pentru investigarea supravegherea realizată de autoritatea de reglementare;

o          legislația obligă operatorii economici care desfășoară operațiuni pe calea ferată să transmită organismului de investigare rezultatele cercetării disciplinare efectuate ca urmare a unei investigații;

  • faptul că HG nr.117/2010 de aprobare a Regulamentului a fost inclusă în lista normelor naționale notificate către Comisia Europeană care au intrat în proces de asanare.

În același timp este necesar să fie păstrate anumite sarcini pentru AGIFER, altele decât cele stabilite prin OUG nr.73/2019, respectiv investigarea  accidentelor și incidentelor pe rețeaua de transport cu metroul, atribuții care au fost incluse în acest Regulament. Existența acestor prevederi privind atribuțiile AGIFER, precum și faptul că nivelul siguranței feroviare din România este unul scăzut a impus ca acest Regulament să fie promovat printr-o Hotărâre de Guvern, fiind asigurată astfel reglementarea unitară a avizării și investigării accidentelor și incidentelor pe căile ferate, respectiv pe rețeaua de transport cu metroul.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share