Site logo
30 august 2023

O buclă de întoarcere a tramvaielor din Arad (bucla Făt-Frumos) va fi modernizată cu două milioane de euro de către Municipalitate.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are va obiect ”Lucrări de refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad – tronsonul II – strada Făt-Frumos – bucla Făt-Frumos”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bunsfârșit în termen de zece luni, este de 10.534.964, echivalentul a peste două milioane de euro.

Conform proiectului tehnic autorizat, lucrările vor cuprinde: linie cale de rulare a tramvaiului în Iungime de aproximativ 0,876 km, din care: 0,614 km cale simplă; 0,073 km linie adiacentă de intrare în buclă (unde este poziţionat schimbătorul de cale automat); 0,051 km linie adiacentă de ieşire din buclă (unde este poziţionat schimbătorul de cale automat); 0,13878 km linie suplimentară din staţie ce serveşte îmbarcării/debarcării călătorilor; reţea aeriană de contact; înlocuirea stâlpilor de susţinere a reţelei aeriene de contact; modernizarea a două staţii (peroane) de tramvai.

Acest proiect a fost cuprins atât în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2021 – 2027 și post 2027 – Obiectivul 4 – ”Arad conectat și accesibil, promotor al mobilității urbane durabile, cu o infrastructură de transport modernă și eficientă”, cât și în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027.

Condiții de participarea la licitația pentru bucla de întoarcere a tramvaielor din Arad

Pentru participarea la procedura de achiziție, ofertanții trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani calculați până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor au executat, la nivelul unui contract sau maximum cinci contracte, lucrări similare: construire/reconstruire linii de transport urban pe șine sau linii de transport pe cale ferată, inclusiv a rețelei aeriene de contact aferente, a căror valoare cumulată a fost de minimum 10.500.000 de lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 septgembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 15 martie 2024.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share