Site logo
14 mai 2020
examinările medicale la CFR

Pandemia de coronavirus a dus la situația în care examinările medicale la CFR se pot amâna, a decis Comisia Europeană. De asemenea, va fi amânată reînnoirea unor certificate emise de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română.

Adrian Bărbulescu

examinările medicale la CFR
Ministrul Lucian Bode va trebui să aplice noile reglementări comunitare

Statele membre ale Uniunii Europene au informat Comisia despre dificultățile de reînnoire a anumitor certificate sau licențe ale personalului critic în materie de siguranță feroviară, altele decât cele ale mecanicilor de locomotivă, din cauza restricțiillor impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus de tip nou.

Se amână cu șase luni examinările medicale la CFR și la operatorii privați

Pe cale de consecință, frecvența examinărilor medicale periodice ale personalului critic în materie de siguranță feroviară, prevăzută în anexa I a Deciziei 2012/757/UE a Comisiei nu a putut fi respectată. Pentru a asigura continuitatea serviciului, ar trebui acordată o perioadă suplimentară de șase luni pentru finalizarea acestor examinări, își motivează Comisia decizia luată. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere examinărilor medicale suplimentare sau frecvenței sporite atunci când starea de sănătate a personalului impune acest lucru.

Astfel, în anexa menționată se va adăuga următorul paragraf: “Fără a afecta punctul 4.7.2.2.3 privind examenele medicale sau evaluări psihologice, acolo unde un examen medical periodic trebuia să fi fost finalizat între 1 martie 2020 și 31 august 2020, termenul în care acestea trebuie să fie completate se prelungește cu șase luni. Extinderea nu se aplică în cazul în care medicul a stabilit o frecvență ridicată de examinare. Întreprinderea feroviară și administratorul de infrastructură trebuie să dispună de proceduri pentru a controla riscul ca personalul să-și desfășoare activitatea în condiții improprii pentru muncă”.

Decizia Comisiei, care vizează și examinările medicale la CFR, va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se amână și reînnoirea certificatelor pentru vagoanele de marfă

Nu doar examinările medicale vor beneficia de amânări ale termenelor. Comisia a fost informată și despre dificultățile de reînnoire a anumitor certificate de entități feroviare responsabile cu întreținerea (ERI), tot din cauza pandemiei.

Astfel, reînnoirea certificatelor ERI pentru vagoanele de marfă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei, atunci când valabilitatea a expirat sau este pe cale să expire, ar putea să nu fie posibilă. În special, este posibil ca organismele de certificare ERI să nu poată efectua toate lucrările preliminare necesare pentru reînnoirea unei certificări în timp util.

Pentru a asigura continuitatea activității, validitatea certificatelor ERI și a atestatelor relevante emise în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011, care expiră între 1 martie 2020 și 31 august 2020 ar trebui prelungită cu șase luni de zile, începând cu data de cu 1 martie 2020. Comisia a adoptat următoarea modificare la articolul 7, alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 445/2011: “(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 15 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei, un certificat ERI este valabil pentru o perioadă de până la 5 ani. Deținătorul certificatului informează fără întârziere organismul de certificare asupra tuturor modificărilor semnificative ale circumstanțelor din momentul în care certificatul inițial a fost acordat pentru a-i permite organismului de certificare să decidă dacă să-l modifice, să-l reînnoiască sau să-l revoce”.

De asemenea, la articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 se va adăuga următorul alineat: “6. Fără a aduce atingere oricărei proceduri (…) valabilitatea certificatelor ERI emise în conformitate cu acel regulament care expiră între 1 martie 2020 și 31 august 2020 se prelungește cu 6 luni”.

Noul Regulament adoptat de Comisie este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Termenul de evaluare pentru introducerea pe piață a vehiculelor feroviare, prelungit

Se prelungește și termenul de evaluare a cererilor pentru introducerea pe piață a locomotivelor, vagoanelor și automotoarelor.

Evaluarea cererilor pentru o autorizație de tip vehicul sau o autorizație de introducere pe piață în conformitate cu Directiva 2008/57/CE, pentru care ”unda verde” trebuia dată înainte de 16 iunie 2020 ar putea fi amânată. Astfel, în statele membre care au notificat agenția și Comisia, trebuie ca autoritatea națională de siguranță (ANS, în cazul României ASFR), cu acordul solicitantului, să continue evaluarea peste această dată. ASFR ar trebui să finalizeze această evaluare și să emită autorizația înainte de 16 septembrie 2020.

Vor fi afectate veniturile ASFR

Prin noile dispoziții adoptate de Comisia Europeană, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) se va trezi cu o diminuare a veniturilor.

Toate aceste evaluări și avize erau efectuate/eliberate contra unor taxe specifice percepute de ASFR. În cazul în care termenele se prelungesc cu șase luni de zile, este posibil ca bugetul pe acest an al Autorității Feroviare Române, din care face parte ASFR, să nu mai poată fi respectat, în varianta inițială.

Trebuie menționat faptul că alte state europene au luat în calcul acordarea unor ajutoare pentru autoritățile de siguranță feroviară afectate de scăderea veniturilor ca urmare a pandemiei de coronavirus de tip nou.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share