Site logo
26 iunie 2023

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații la un pod de pe linia Timișoara-Voiteni.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat luni după amiază anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație capitală pod km 2+962 Linia CF 124 Timișoara – Voiteni (proiectare și execuție)”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de 22 de luni, este de 5.749.845,87 lei, echivalentul a aroximativ 1,16 milioane de euro. Pe linia respectivă circulă atât trenuri ale CFR Călători, cât și ale Regio Călători.

Lucrările constau în proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală a podului de la km 2+962 de pe linia de cale ferată 124 Timisoara – Voiteni, respectându-se în totalitate expertiza tehnică și documentația faza DALI, inclusiv întocmirea documentațiilor şi obţinerea avizelor, acordurilor și a autorizației de construire, pentru Scenariul III aprobat de CTE CNCF CFR SA în faza DALI. La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta doar în proporție de 40%, restul urmând a fi acordat pentru experiența deținută de ofertantul respectiv.

Reparații la un pod de pe linia Timișoara-Voiteni. Condiții de participare la licitație

Pentru admiterea la procedură, se solicită prezentarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii trei ani (2020, 2021, 2022), care trebuie să fie de minimum cinci milioane de lei.

De asemenea, pfertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani stabiliți de la data limită pentru depunerea ofertelor din care să reiasă că a executat lucrări similare, și anume: lucrări de execuție, reabilitare, reconstruire, consolidare și reparare poduri de cale ferată a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum  cinci milioane de lei fără TVA la nivelul unui contract/mai multor contracte. Se acceptă și prezentarea experienței similare prin efectuarea de lucrări de complexitate mai mare (cum ar fi construcția de poduri noi).

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 27 iulie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 27 ianuarie 2024.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share