Site logo
31 ianuarie 2023

Un proiect de Ordonanță privind reorganizarea AFER se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern care are loc marți la Palatul Victoria.

Pe agenda ședinței Executivului figurează un proiect de Ordonanță privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Ministerul Transporturilor a propus ruperea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR de Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru a evita o procedură de infrigement de la Comisia Europeană, cu obiect respectarea prevederilor Pachetului 4 Feroviar.

Reorganizarea AFER, prin absorbția ONFR și desprinderea ASFR

După cum a mai scris Club Feroviar, AFER va prelua activitățile și personalul aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR, suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent. Pe de altă parte, AFER va include Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR, prin preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniului.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va fi organismul tehnic specializat în domeniul feroviar care va îndeplini atribuțiile autorității naționale de siguranță în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară. ASFR va asigura respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și la calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa conform OUG nr. 73/2019.

ASFR, în calitate de autoritate națională de siguranță, va fi independentă în ceea ce privește organizarea și procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii.

AFER va fi organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile HG nr. 108/2020, pentru a fi responsabil cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție. Autoritatea Feroviară Română – AFER va fi independentă în ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare și entitate contractantă.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Coș

Share