Slide


PARTENERI:

Valoarea de inventar pentru Palatul CFR: 6 lei pentru 10.000 mp. S-a făcut reevaluarea

By
Valoarea de inventar pentru Palatul CFR sindicalist în conducerea Ministerului Transporturilor situația CFR Marfă mutarea Ministerului Transporturilor la Iași director general al CFR Călători Consiliu de Administrație al CFR rectificare bugetară consilier la Ministerul Transporturilor secretar general la Ministerul Transporturilor Ludovic Orban revine la Ministerul Transporturilor secretar de stat pe domeniul feroviar Mircea Florin Biban

Valoarea de inventar pentru Palatul CFR, mai exact spațiile deținute de Ministerul Transporturilor, a fost supusă unui proces de reevaluare. Și asta pentru că suma cu care era trecută în contabilitate o suprafață de peste 10.000 mp era de numai 6 lei. Reevaluarea a întârziat ani buni din cauza unor încurcături juridice.

Adrian Bărbulescu

Valoarea de inventar pentru Palatul CFR sindicalist în conducerea Ministerului Transporturilor situația CFR Marfă mutarea Ministerului Transporturilor la Iași director general al CFR Călători Consiliu de Administrație al CFR rectificare bugetară consilier la Ministerul Transporturilor secretar general la Ministerul Transporturilor Ludovic Orban revine la Ministerul Transporturilor secretar de stat pe domeniul feroviar Mircea Florin Biban

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică, pe site-ul propriu, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – spațiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor aflate în construcția situată în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 (clădire Palat CFR) – ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară, precum și a reevaluării acestora.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice subordonate acestora…” aparțin domeniului public al statului.

Spațiile din Palatul CFR în care își desfășoară  activitatea Ministerul Transporturilor fuseseră deja înscrise în Anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

Clădirea nu mai este de peste 20 de ani în proprietatea CFR, cu toate că a fost construită de feroviari

Totul a început acum 24 de ani, prin Hotărârea de Guvern  nr. 1124/1996, care prevede că Palatul CFR, împreună cu instalațiile aferente, cu excepția spațiilor care rămân în administrarea Ministerului Transporturilor, se transmite de la RAAPPS în administrarea SNCFR.Valoarea de inventar pentru Palatul CFR Traian Băsescu laudă constructorii divizarea Căii Ferate din Moldova închiderea metroului Traian Băsescu despre coronavirus

Doi ani mai târziu, în mandatul de ministru al lui Traian Băsescu, are loc divizarea SNCFR, iar ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.706/2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale  de Căi Ferate CFR SA, imobilul din Bulevardul Dinicu Golescu 38 trece în proprietatea societății comerciale Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA, cu excepția ponderii deținute de Ministerul Transporturilor

Mai trec șase ani de zile, iar în 2008 GEI Palat CFR a solicitat înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului.  Instanța a dispus intabularea definitivă a dreptului de proprietate asupra construcției în cotă de 1/1, fără să se țină seama nici de prevederile Anexei nr. 3 la  Hotărârea Guvernului nr.367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, aflată în vigoare la data respectivă, și nici de Hotărârea Guvernului nr.1705/2006.

Nicolae Văcăroiu a dispus clarificarea situației spațiilor deținute de Ministerul Transporturilor

Valoarea de inventar pentru Palatul CFRAnii trec, iar la un moment dat vine Curtea de Conturi, care face un audit financiar asupra contului anual de execuție a bugetului de stat la Ministerul Transporturilor.

În urma acestei acțiuni, instituția condusă la acea vreme de Nicolae Văcăroiu emite o decizie prin care se dispune clarificarea situației spațiului dat în administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în Palatul CFR.

Abia anul trecut s-a clarificat situația juridică a imobilului

Întrucât dreptul de proprietate asupra clădirii aparține unor titulari diferiți – Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, respectiv GEI Palat CFR SA,  a fost întocmită documentația cadastrală de apartamentare a  construcției condominiu, care a fost admisă de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, printr-o încheiere din februarie 2019, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. Pe 16 septembrie 2019, notarul public încheie un Act de apartamentare și Contract de partaj voluntar autentificat.

Valoarea de inventar pentru Palatul CFR crește de peste 86 milioane de ori

Potrivit prevederilor legale, începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimonial instituțiilor publice se reevaluează cel puțin o dată la trei ani. Pe cale de consecință, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a procedat la reevaluarea spațiilor deținute în administrare și în care își desfășoară activitatea, aflate în Palatul CFR. ”Evaluarea spațiilor deținute de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor  a putut fi realizată odată cu clarificarea situației juridice a acestora”, se arată în nota de fundamentare.

Astfel, în urma evaluării efectuate de către PFA Moldovan Tudor, valorile spațiilor deținute în administrare de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor s-au modificat, iar valoarea totală de inventar a crescut de la 6 lei la 86.822.300 lei.

Este vorba de o suprafață totală de 10.146 mp, aflată la subsolul, mezaninul și etajele 1, 2 și 3 ale Palatului CFR, după cum reiese din anexa proiectului. Acum, valoarea de inventar pentru Palatul CFR crește de peste 86 milioane de ori.

GEI Palat CFR închiriază peste 40.000 mp

Bugetul GEI Palat CFR pe 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la data de 14 aprilie.

Din închirierea a peste 40.000 mp, cât are clădirea, societatea va reuși să obțină un profit de nici 700.000 de euro în acest an. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR” SA prevede un profit de 3,34 milioane de lei.

”Programarea unor venituri mai mici decât cele înregistrate în anul 2019 provine din existența unor spații libere, greu închiriabile, indicele de reducere a cheltuielilor fiind mai mare decât cel al veniturilor. Veniturile totale sunt prevăzute în anul 2020 cu o reducere cu 0,96%, cheltuielile totale cu 1,26% , societatea programând un profit de 3.963,00 mii lei”, se arăta în nota de fundametare a proiectului de act normativ.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share