Site logo
2 aprilie 2024

Zi decisivă pentru vehiculul prin care Gruia Stoica a parazitat CFR Marfă. Tribunalul București judecă miercuri cererea CFR Marfă de dizolvare a societății Rolling Stock înființată de operatorul de stat în asociere cu GFR, compania lui Gruia Stoica. De-a lungul anilor, Rolling Stock a adus entității de stat doar avantaje minime, incomparabile celor oferite lui Gruia Stoica. 

Tribunalul București judecă miercuri cererea CFR Marfă de dizolvare a societății Rolling Stock după o amânare a acestuia în data de 7 februarie 2024. Amânarea judecății a fost decisă luna trecută pentru „a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar”, au decis judecătorii.

Zi decisivă pentru vehiculul prin care Gruia Stoica a parazitat CFR Marfă

Potrivit dosarului înregistrat la Tribunalul București, obiectul dosarului este „dizolvare societate, verificare îndeplinire obligaţii”. CFR Marfă apare drept reclamant, iar GFR și Rolling Stock Company SA drept pârâți.

Compania mixtă formată de CFR Marfă și GFR avea ca obiect repararea și modernizarea vagoanelor puse la dispoziție de către operatorul de stat și mai departe închirierea materialului rulant la operatori de peste granițe. În loc de acest lucru, Rolling Stock a preferat să pună la dispoziție vagoanele către GFR, asocierea ajungând să facă o concurență unuia dintre acționari tocmai cu materialul rulant pus la dispoziție de acesta. Mai mult, vagoanele au fost reparate și modernizate în unitățile de material rulant ale Grampet la prețuri considerate umflate de către organele de control ale statului.

Compania a ajuns să utilizeze peste jumătate din vagoanele deținute pentru transportul produselor OMV-Petrom, deși nu avea voie. Mai  multe detalii aici.

Curtea de Conturi: CFR Marfă parazitată timp de ani buni

Un raport al Curții de Conturi din 2020 punea sub semnul întrebării rentabilitatea asocierii pentru compania de stat și dezvăluia modalitatea prin care compania lui Gruia Stoica a reușit să facă profituri frumușele pe seama interesului public.

Redăm un extras din raportul Curții de Conturi. „Avantajele preconizate pentru CFR Marfă la momentul elaborării studiului de fezabilitate constau în distribuirea de dividende de către RSCO de minim 5 milioane de euro/an, ca urmare a profiturilor anuale estimate de 20,85 milioane de euro/an începând cu anul al doilea de funcționare. Pentru primul an, a fost proiectată derularea integrală a investiției, respectiv repararea întregului parc de material rulant aportat.
În perioada 2007-2011, societatea a raportat însă o pierdere cumulată de 40,7 milioane de lei, urmată de un profit cumulat de 16,7 milioane de lei în perioada 2012-2013, nedis-tribuind dividende în niciunul dintre ani, pierderea cumulată în perioada 2007-2013 fiind de 24 de milioane de lei.
În aceste condiții, în anul 2014 conducerea CFR Marfă a sesizat organele de cercetare penală competente, exprimându-și rezerva în ceea ce privește acuratețea și exactitatea situațiilor financiare anuale ale RSCO și a inițiat demersuri pentru analizarea de către un auditor independent a activității economico-financiare și operaționale a RSCO, precum și verificarea de către o comisie internă a modului de respectare a prevederilor statutare și a modului în care au acționat persoanele desemnate să reprezinte interesele CFR Marfă în cadrul AGA și CA la RSCO.
Analizând documentele programatice aferente înființării RSCO, precum și performanța
intrinsecă a RSCO, s-a concluzionat faptul că nu au fost atinse obiectivele care au stat la baza participării CFR Marfă în cadrul RSCO, compania înregistrând în intervalul 2007-2013 o pierdere cumulată de 24 de milioane de lei.
Astfel, deși termenul de recuperare a investiției prevăzut în studiului de fezabilitate era de 7 ani, în perioada 2007-2013 nu s-a început recuperarea acesteia.
Pe de altă parte, deși investiția ar fi trebuit să se materializeze în cel mult un an de la înființarea RSCO, nici până la finele anului 2013 nu au fost reparate toate mijloacele fixe care au reprezentat aportul CFR Marfă la RSCO, constatându-se o rată a reparației parcului de material rulant de numai 72%.
Auditul reține că investiția nu a fost recuperată nici în perioada următoare, dividendele
distribuite de RSCO situându-se mult sub nivelul prognozat prin Studiul de fezabilitate.”

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Coș

Share