Slide


PARTENERI:

ARF a publicat noi detalii despre posturile pentru care organizează concurs de angajare

By

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a publicat noi detalii despre posturile pentru care organizează concurs de angajare cu termen de depunere a dosarelor de candidatură 25.07.2022.

Anunțul a fost publicat pe site-ul ARF, pe pagina https://arf.gov.ro/web/cariera-anunturi-angajari/, la data de 06.07.2022, după cum anunțam în articolul ”ARF face angajări – posturi pentru juriști, economiști și ingineri, cu experiență sau fără”.

Într-o postare de pe pagina de linkedin a autorității se detaliază care sunt atribuțiile pentru fiecare post scos la concurs.

Atribuțiile posturilor pentru care organizează concurs de angajare

Prin angajarea la ARF veți fi implicați în proiecte de anvergură legate de achiziția de material rulant nou, eficientizarea sistemelor de ticketing și a mersului de tren, administrarea contractelor de servicii publice, în conformitate cu legislația internă și cea europeană.Activitatea în cadrul Autorității pentru Reformă Feroviară vă oferă prilejul de a lucra în proiecte cu finanțare nerambursabilă – Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Transport și Planul Național de Redresare și Reziliență.

Mai jos regăsiți atribuțiile specifice pentru fiecare post în parte.

1. Consilier Juridic, gradul profesional superior - SERVICIUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

Studii necesare – științe juridice

Experiență – minimum 7 ani

Atribuții:

 • participarea la elaborarea documentelor contractuale, acordurilor, achiziții, închiriere, parteneriate public-private, studii, strategii, prognoze, decizii, contracte cu fonduri europene, legislație și reglementări în materie feroviară;
 • avizarea, din punct de vedere al respectării legii, a tuturor proiectelor, contractelor/actelor adiţionale la contracte şi actelor administrative emise de Preşedintele ARF;
 • asigurarea asistenței juridice necesară, îndrumarea şi asigurarea informării compartimentelor ARF în vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare, corespunzătoare domeniului de activitate.
2. Consilier, gradul profesional principal - DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚĂRI - Compartimentul analize economice

Studii necesare – științe economice

Experiență – minimum 5 ani

Atribuții:

 • analiza datelor obținute prin inspecții interne, privind respectarea efectuării serviciului de transport public de călători, pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar;
 • elaborarea de analize economice aflate la baza studiilor de specialitate care fundamentează deciziile de reformă feroviara, pentru a fi supuse dezbaterii publice;
 • analize economice pentru identificarea de noi surse financiare pentru susținerea întreținerii și dezvoltării infrastructurii, cu evaluare financiară a sustenabilității rutei;
 • efectuarea de analize cost-beneficiu pentru rețeaua feroviară și liniile de cale ferată din întreaga țară, în vederea identificării de soluții durabile pentru rețeaua națională și subsistemele acesteia.
3. Consilier, gradul profesional superior - DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ - Serviciul contracte servicii publice și reglementări - Compartiment pregătire CSP

Studii necesare – științe inginerești sau științe economice

Experiență – minimum 7 ani

Atribuții:

 • atribuirea contractelor de servicii publice pentru operatorii de transport feroviar de călători numai pe bază de licitații organizate conform prevederilor legale în vigoare, pe baza Obligației de Serviciu Public, asigurând inclusiv compensația necesară de la Bugetul de Stat;
 • promovarea de reglementări în domeniul subvenționării serviciilor publice de transport feroviar de călători și alocarea subvențiilor către operatorii acestor servicii, pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar;
 • asigura pregătirea cadrului de reglementare și de lucru pentru asigurarea trecerii sistemului de transport feroviar din România, de la o piață caracterizată prin contracte de servicii publice atribuite direct, la atribuirea prin proceduri competitive.
4. Consilier, gradul profesional debutant - DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ - Serviciul contracte servicii publice și reglementări - Compartiment pregătire CSP

Studii necesare – științe inginerești sau științe economice

Experiență – fără

Atribuții:

 • atribuirea contractelor de servicii publice pentru operatorii de transport feroviar de călători numai pe bază de licitații organizate conform prevederilor legale în vigoare, pe baza Obligației de Serviciu Public, asigurând inclusiv compensația necesară de la Bugetul de Stat;
 • promovarea de reglementări în domeniul subvenționării serviciilor publice de transport feroviar de călători și alocarea subvențiilor către operatorii acestor servicii, pentru a asigura o administrare eficientă a resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar;
 • asigura pregătirea cadrului de reglementare și de lucru pentru asigurarea trecerii sistemului de transport feroviar din România, de la o piață caracterizată prin contracte de servicii publice atribuite direct, la atribuirea prin proceduri competitive.
5. Consilier, gradul profesional superior - DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ - Serviciul contracte servicii publice și reglementări - Compartiment implementare si monitorizare

Studii necesare – științe inginerești sau științe economice

Experiență – minimum 7 ani

Atribuții:

 • implementează obligația de serviciu public pentru efectuarea serviciului public de transport feroviar de călători în condițiile de piață, în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
 • implementarea și monitorizarea derulării contractelor de servicii publice, respectiv verificarea îndeplinirii obligațiilor din contract de către operatorul de servicii publice, prin colectarea de date; raportarea datelor prin sisteme și soluții informatice;
 • monitorizarea operatorilor de transport feroviari, privind compensația pentru serviciul public, calculată și primită în baza Contractului de Serviciu Public.
6. Consilier, gradul profesional debutant - DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ - Serviciul contracte servicii publice și reglementări - Compartiment implementare si monitorizare

Studii necesare – științe inginerești sau științe economice

Experiență – fără

Atribuții:

 • implementează obligația de serviciu public pentru efectuarea serviciului public de transport feroviar de călători în condițiile de piață, în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
 • implementarea și monitorizarea derulării contractelor de servicii publice, respectiv verificarea îndeplinirii obligațiilor din contract de către operatorul de servicii publice, prin colectarea de date; raportarea datelor prin sisteme și soluții informatice;
 • monitorizarea operatorilor de transport feroviari, privind compensația pentru serviciul public, calculată și primită în baza Contractului de Serviciu Public.
7. Consilier, gradul profesional superior - DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ - Serviciul achiziții, închiriere, monitorizare material rulant - Compartiment pregătire investiții in material rulant

Studii necesare – științe inginerești sau științe economice

Experiență – minimum 7 ani

Atribuții:

 • pregătirea documentației de achiziții și obținerea avizelor și aprobărilor necesare, inclusiv pentru Contractul de Finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea achiziției necesare de material rulant nou și pentru mentenanța acestuia pe durata de viață, destinat predării către operatori, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători, pe criterii de transparență şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători;
 • analiză și demersuri pentru asigurarea și finanțarea achiziției de material rulant nou din fonduri europene nerambursabile;
 • asigurarea managementului tehnic, administrativ şi monitorizarea proiectelor de investiții pentru achiziția de material rulant nou, indiferent de sursa de finanțare, conform prevederilor contractelor de finanţare şi a legislaţiei în vigoare.
8. Consilier, gradul profesional debutant - DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ - Serviciul achiziții, închiriere, monitorizare material rulant - Compartiment pregătire investiții in material rulant

Studii necesare – științe inginerești sau științe economice

Experiență – fără

Atribuții:

 • pregătirea documentației de achiziții și obținerea avizelor și aprobărilor necesare, inclusiv pentru Contractul de Finanțare, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea achiziției necesare de material rulant nou și pentru mentenanța acestuia pe durata de viață, destinat predării către operatori, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de călători, pe criterii de transparență şi eficienţă, care să asigure o piaţă competitivă în domeniul transportului feroviar public de călători;
 • analiză și demersuri pentru asigurarea și finanțarea achiziției de material rulant nou din fonduri europene nerambursabile;
 • asigurarea managementului tehnic, administrativ şi monitorizarea proiectelor de investiții pentru achiziția de material rulant nou, indiferent de sursa de finanțare, conform prevederilor contractelor de finanţare şi a legislaţiei în vigoare.
9. Consilier, gradul profesional superior - DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ - Serviciul achiziții, închiriere, monitorizare material rulant - Compartiment monitorizare material rulant propriu

Studii necesare – științe inginerești sau științe economice

Experiență – minimum 7 ani

Atribuții:

 • predarea materialului rulant, în condițiile legii, către operatorii de transport feroviar public de călători, pe baza de Norme Metodologice elaborate și aprobate;
 • monitorizarea materialului rulant propriu, rezultat prin derularea proiectelor de investiții, indiferent de sursa de finanțare, conform prevederilor contractelor de finanţare şi a legislaţiei în vigoare;
 • monitorizarea indicatorilor de performanța stabiliți în contractele de servicii publice privind îndeplinirea indicatorilor de funcționare a materialului rulant prevăzut în contractele încheiate.
10. Consilier, gradul profesional debutant - DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ - Serviciul achiziții, închiriere, monitorizare material rulant - Compartiment monitorizare material rulant propriu

Studii necesare – științe inginerești sau științe economice

Experiență – minimum 1 an

Atribuții:

 • predarea materialului rulant, în condițiile legii, către operatorii de transport feroviar public de călători, pe baza de Norme Metodologice elaborate și aprobate;
 • monitorizarea materialului rulant propriu, rezultat prin derularea proiectelor de investiții, indiferent de sursa de finanțare, conform prevederilor contractelor de finanţare şi a legislaţiei în vigoare;
 • monitorizarea indicatorilor de performanța stabiliți în contractele de servicii publice privind îndeplinirea indicatorilor de funcționare a materialului rulant prevăzut în contractele încheiate.

Concursul se va desfășura la sediul ARF (bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București) și va consta în trei etape succesive:

 1. Selecția dosarelor – în perioada 06.07 – 25.07.2022;
 2. Proba scrisă – în data de 08.08.2022, ora 11.00;
 3. Interviu – se va stabili la o dată ulterioară, conform termenelor legale.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) – Serviciul Juridic și Resurse Umane, intrarea „G” strada Gării de Nord, sector 1, în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 8.00 – 13.00.
Persoană de contact: – Feraru Delia, Sef Serviciu Juridic si Resurse Umane – Telefon: 0746052799/0374808531 – e-mail: delia.feraru@arf.gov.ro

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share