Site logo

27 Martie 2024  – Ziua Carierei Feroviare la liceul Dimitrie Bolintineanu, București

Carieră Feroviară în România – CFiR este singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar şi cel al transportului urban pe şină.

Pentru că unul dintre obiectivele CFiR îl reprezintă atragerea tinerilor către o carieră în domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină, Carieră Feroviară în România se va muta în data de 27 martie în băncile liceului Dimitrie Bolintineanu în cadrul „Zilei Carierei Feroviare”.

Elevii care vor participa la acest eveniment vor afla astfel despre complexitatea domeniului feroviar, al companiilor care activează în el și, implicit, al multitudinii de posibilități de carieră existente, atât din punct de vedere al nivelului de studii necesare – studii medii sau superioare, cât și al diversității calificărilor – șef de tren, mecanic de locomotivă, inginer, arhitect sau economist – ca să specificăm doar câteva din cele mai cunoscute.

Concluzia cu care trebuie să plece elevii de la „Ziua Carierei Feroviare în Dimitrie Bolintineanu” este că domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină reprezintă un sector important și de viitor al economiei și că oferă practic nenumărate oportunități de carieră.

Vor încerca să atragă elevii către domeniul feroviar

Carieră Feroviară în România - CFiR

CFiR reprezintă o platformă de recrutare dedicată domeniului feroviar și transportului urban pe șină, care se adreseaza tuturor meseriilor, nu doar celor cu specific feroviar. Indiferent dacă ești elev, student sau absolvent, ai o calificare sau nu, platforma noastră îți pune la dispoziție informațiile necesare pentru a-ți atinge obiectivele profesionale în acest domeniu care, în ultimii ani, este pe un trend ascendent prin prisma proiectelor în execuție sau în faza de licitații, precum și a fondurilor europene disponibile.

DB Cargo Romania

DB Cargo Romania este compania care te provoacă în fiecare zi să fii mai bun și mai performant. Suntem peste 1000 de colegi în România, iar relațiile noastre se bazează pe încredere reciprocă, o filozofie comună de conducere și pe valorile companiei: Calitate, Echipă, Respect, Comunicare. Știm că într-o poveste de succes oamenii reprezintă valoarea cea mai mare, de aceea considerăm că motivarea angajaților și investirea constantă în dezvoltarea lor reprezintă un obiectiv important în cadrul companiei – de la training-uri de dezvoltare, la cursuri de specializare sau calificare.

CNCF “CFR” SA

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA este Managerul de Infrastructură Feroviară din România, care administrează şi întreţine infrastructura feroviară publică şi o serie de componente de infrastructură privată. CFR SA administrează o reţea feroviară de 20.077 km lungime, a şaptea ca mărime din Europa, cu peste 1.700 de gări de călători, terminale de mărfuri şi triaje, care conectează linii interoperabile şi neinteroperabile.

Masă rotundă 

Ne propunem ca acest panel să se desfășoare sub forma unei dezbateri/mese rotunde la care să participe reprezentanți ai Universității/Ministerului Educației, pe de o parte, și cei ai instituțiilor, asociațiilor, companiilor din acest domeniu, pe de alta, pentru a discuta despre metodele/tehnologiile de învățare folosite în facultate vs necesitățile din câmpul muncii, ce poate fi îmbunătățit în procesul de învățare, soluții comune companii-facultate de atragere a tinerilor către facultățile cu profil feroviar și, ulterior, orientarea studenților/masteranzilor către locuri de muncă din domeniul feroviar.

Vor susține prezentări care să creeze contextul discuției pe tema descrisă mai sus:

• Conf.univ.dr.ing. Adrian Burlacu, decan al CFDP-UTCB - despre metodele de colaborare pe care facultatea le propune, despre programa școlară, tehnica și tehnologiile de care dispune facultatea, probleme și soluții identificate în atragerea tinerilor pentru a urma cursurile facultății, respectiv a stundenților/masteranzilor de a alege o carieră în domeniul feroviar și de a se integra cât mai ușor într-o companie (la primul loc de muncă)
• (TBC) reprezentant al Ministerului Educației – să ofere soluții pentru atragerea/direcționarea și retenția tinerilor în domeniul feroviar din România
• (TBC) reprezentant al Ministerului Transporturilor – să ofere soluții pentru atragerea/direcționarea și retenția tinerilor în domeniul feroviar din România
• Reprezentant al studenților – să prezinte punctul de vedere al studenților privind integrarea acestora în câmpul muncii
• Reprezentant al industriei feroviare – să prezinte situația de fapt cu care se confruntă companiile din domeniu pentru a-și asigura necesarul de resurse umane cu calificările și deprinderile necesare

Participanți la discuții:

• Reprezentații facultății/universității
• Reprezentanții companiilor participante la eveniment
• Alte părți care ar putea avea interes și ceva de spus pe această temă: asociații profesionale și patronale, sindicate

PARTENER GOLD
PARTENER GOLD
PARTENER GOLD
PARTENER BRONZE
PARTENER BRONZE
PARTENER BRONZE

PARTENERI CFIR

CU SUSȚINEREA

Ediții precedente

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.