Site logo

Autoritatea Feroviară Română – AFER

Contactează-ne

Contactează Compania

  Ataseaza un fisier:

  Despre companie

  Autoritatea Feroviară Română – AFER este singurul organism tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să emită autorizaţii, atestate, omologări, agremente şi să efectueze activităţi de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul uşor, monorail şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

  Autoritatea Feroviară Română – AFER este instituție publică cu personalitate juridică in subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată integral din venituri proprii, care își desfășoară activitatea potrivit reglementarilor in vigoare.

  AFER are singurul organism notificat (NoBo) pe directiva de interoperabilitate feroviara nr. 797/2016, pentru toate subsistemele structurale, respectiv Organismul Notificat Feroviar Român – AFER (NoBo 2269 pe site-ul NANDO). În conformitate cu cerințele exprimate în HG 108/2020, în directiva 2016/797/CE, în directiva 2008/57/CE și specificațiile tehnice conexe privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean, aplică procedurile de:

  • verificare „CE” a subsistemelor structurale  și vehiculelor;
  • evaluare „CE” a conformității pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviară;
  • supraveghere prin inspecția tehnică;
  • verificări și încercări de laborator cu specific feroviar;
  • evaluare a sistemelor de management;
  • publicarea periodică a informațiilor relevante, în baza de date ERADIS, referitoare la: certificatele de conformitate emise, certificatele de conformitate suspendate/retrase.

  AFER are singurul organism desemnat (DeBo) ca organism responsabil cu desfășurarea procedurii de verificare în raport cu normele naționale tehnice pentru toate subsistemele structurale, respectiv Organismul Notificat Feroviar Român – AFER.

  AFER înregistrează, prin Organismul Notificat Feroviar Român, vehiculele feroviare în Registrul European al Vehiculelor (REV), în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1614 a Comisiei.

  AFER deține singurul centru de testări feroviare din România și din sud-estul Europei – Centrul de Testări Feroviare Făurei.

  Te așteptăm în echipa AFER

  Prin eforturile noastre continue încercăm să ne menținem ca autoritate de referință a sectorului feroviar din România și nu numai.

  Considerăm că resursa umană este cea mai de preț resursă a noastră.

  Autoritatea Feroviară Română are sediul în București, sector 1, Calea Griviței nr. 393. Marea majoritate a salariaților noștri își desfășoară activitatea la sediul din București.

  O parte din salariații AFER ce au funcția de inspector tehnic își desfășoară activitatea pe raza regionalelor de cale ferată București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași și Timișoara.  Salariații care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de Testări Feroviare Făurei (CTF Făurei) au birouri permanente la sediul AFER – CTF Făurei.

  AFER vrea sa faci parte din echipa noastră dacă eşti inginer absolvent cu sau fără experienţă. Te aşteptăm la noi și dacă doreşti să efectuezi practica ca student sau vrei să urmezi şcoala doctorală aleasă de tine şi să îţi validezi ideile tale în laboratoarele noastre de încercări.

  Print Company
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Share