Site logo
Despre companie

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) este o organizatie neguvernamentala, non profit, cu personalitate juridica, de utilitate publica, infiintata in anul 1999, care functioneaza in baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.

Activitatea de baza a ADRBI o reprezinta oferirea de servicii specifice catre administratia publica locala si sectorul privat, in scopul dezvoltarii Regiunii Bucuresti-Ilfov.

De cand si-a inceput activitatea si pana in prezent, ADRBI a implementat mai multe programe destinate dezvoltarii socio-economice a Regiunii Bucuresti-Ilfov. Acestea au fost: programul Phare – Coeziune Economica si Sociala, Programul Operational Regional 2007-2013 si unele programe finantate de Guvernul Romaniei.

Agentia este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional (REGIO) 2014-2020 la nivelul Regiunii Bucuresti-Ilfov si indeplineste atribuţiile şi responsabilităţile legate de implementarea Regio, pe baza unui management adecvat, a principiilor transparentei şi parteneriatului, în conformitate cu prevederile „Acordului Cadru privind Implementarea Programului Operational Regional 2014-2020 in Romania” semnat cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, procedurilor interne şi legislaţiei naţionale şi comunitare relevante.

Potrivit OUG nr. 122/2020, începând cu exercițiul financiar 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov va fi Autoritate de Management pentru implementarea Programului Operațional Regional 2021-2027, la nivelul regiunii București-Ilfov.

 

Principalele activitati ale ADRBI:
 • Coordonarea activitatii de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala conform reglementarilor legale si elaborarea altor strategii si programe multianuale pentru regiunea Bucuresti-Ilfov;
 • Implementarea Programului Operational Regional la nivelul regiunii, in calitate de Organism Intermediar;
 • acordarea de sprijin potentialilor beneficiari, inclusiv prin realizarea de sesiuni de informare in cadrul structurilor specializate organizate in acest sens, prin campanii de informare la nivel regional, precum si prin furnizarea altor informatii solicitate de catre acestia, in scopul dezvoltarii proiectelor finantabile prin POR;
 • primirea si inregistrarea solicitarile de finantare, conform procedurii relevante si evaluarea cererile de finantare din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii;
 • verificarea proiectelor la fata locului, intocmirea si transmiterea catre Autoritatea de Management a contractelor de finantare aferente acestor proiecte, in vederea avizarii/semnarii; monitorizarea implementarii proiectelor aprobate; primirea si verificarea cererilor de rambursare de la beneficiari.
 • Implementarea programului Phare – Coeziune Economica si Sociala, precum si a programelor finantate de Guvernul Romaniei, in calitate de agentie de implementare.
 • Initierea sau participarea in parteneriat la implementarea unor proiecte care contribuie si sustin atingerea obiectivelor stabilite in strategia de dezvoltare a regiunii si a organizatiei
 • Promovarea cooperarii in interiorul regiunii, cu alte regiuni din tara si din strainatate, precum si cu organisme guvernamentale si neguvernamentale din alte tari, prin realizarea unor proiecte de interes comun;
 • Cresterea atractivitatii regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, in vederea atragerii investitiilor;
 • Identificarea oportunitatilor de finantare din regiune;
 • Asigurarea activitatilor de secretariat ale Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov;
 • Alte activitati conform atributiilor specificate in Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.
Print Company
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share