Slide Slide


PARTENERI:

ARF face angajări – posturi pentru juriști, economiști și ingineri, cu experiență sau fără

By

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 10 posturi vacante (funcții publice de execuție) pentru juriști, economiști și ingineri, cu experiență sau fără.

Concursul se va desfășura la sediul ARF (bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București) și va consta în trei etape succesive:

  1. Selecția dosarelor – în perioada 06.07 – 25.07.2022;
  2. Proba scrisă – în data de 08.08.2022, ora 11.00;
  3. Interviu – se va stabili la o dată ulterioară, conform termenelor legale.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) – Serviciul Juridic și Resurse Umane, intrarea „G” strada Gării de Nord, sector 1, în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 8.00 – 13.00.
Persoană de contact: – Feraru Delia, Sef Serviciu Juridic si Resurse Umane – Telefon: 0746052799/0374808531 – e-mail: delia.feraru@arf.gov.ro

De ce să te angajezi la ARF?

ARF dorește implicarea celor angajați în proiecte de anvergură legate de achiziția de material rulant nou, eficientizarea sistemelor de ticketing și a mersului de tren, administrarea contractelor de servicii publice, în conformitate cu legislația internă și cea europeană.

Activitatea în cadrul Autorității pentru Reformă Feroviară oferă prilejul de a lucra în proiecte cu finanțare nerambursabilă – Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Transport și Planul Național de Redresare și Reziliență.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Oportunitățile de angajare în ARF asigură intrarea în corpul funcționarilor publici și oferă o șansă în dezvoltarea carierei profesionale absolvenților de studii inginerești, specializați în material rulant feroviar și planificare în transporturi, precum și celor din domeniile juridic și economic, se spune pe pagina de facebook a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Posturi pentru juriști, economiști și ingineri, cu experiență sau fără

Parte din posturile vacante presupun experiență profesională de 5/7 ani, dar există și oportunități pentru absolvenții de studii superioare și cei cu experiență minimă.

Posturile scoase la concurs sunt distribuite în compartimentele ARF, după cum urmează:

Nr crt Denumire post Studii necesare Experiență
SERVICIUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE
1 consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – ID 470190 științe juridice minimum 7 ani
DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI FINANȚĂRI – Compartimentul analize economice
2 consilier, clasa I, gradul profesional principal – ID 567977 științe economice minimum 5 ani
DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ – Serviciul contracte servicii publice și reglementări – Compartiment pregătire CSP
3 consilier, clasa I, gradul profesional superior – ID 470219 științe inginerești* sau științe economice minimum 7 ani
4 consilier, clasa I, gradul profesional debutant – ID 470218 științe inginerești* sau științe economice fără
DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ – Serviciul contracte servicii publice și reglementări – Compartiment implementare si monitorizare
5 consilier, clasa I, gradul profesional superior – ID 567422 științe inginerești* sau științe economice minimum 7 ani
6 consilier, clasa I, gradul profesional debutant – ID 567426 științe inginerești* sau științe economice fără
DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ – Serviciul achiziții, închiriere, monitorizare material rulant – Compartiment pregătire investiții in material rulant
7 consilier, clasa I, gradul profesional superior – ID 470229 științe inginerești* sau științe economice minimum 7 ani
8 consilier, clasa I, gradul profesional debutant – ID 549104 științe inginerești* sau științe economice fără
DIRECȚIA GENERALĂ CONTRACTE SERVICII PUBLICE, MATERIAL RULANT, RESTRUCTURARE REȚEA FEROVIARĂ – Serviciul achiziții, închiriere, monitorizare material rulant – Compartiment monitorizare material rulant propriu
9 consilier clasa I, gradul profesional superior – ID 567434 științe inginerești* sau științe economice minimum 7 ani
10 consilier, clasa I, gradul profesional asistent – ID 567436 științe inginerești* sau științe economice minimum 1 ani

*științe inginerești = Ingineria transporturilor și a traficului/ Inginerie și management în domeniul transporturilor


Bibliografie generală pentru toate posturile

  1. Constituția României, republicată;
  2. Titlul I și II ale părții a VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, modificată și aprobată prin Legea nr.53/2017;
  6. Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor.

Anunțul a fost publicat pe site-ul ARF, pe pagina https://arf.gov.ro/web/cariera-anunturi-angajari/, la data de 06.07.2022

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share