Site logo
21 februarie 2020
Bugetul ROFERSPED pe 2020Bugetul ROFERSPED pe 2020

Bugetul ROFERSPED pe 2020, casă de expediții la care acționar majoritar este CFR Marfă, prevede un profit brut la finele anului de peste 1,7 milioane de lei. În cursul acestui an, potrivit documentului, societatea își propune să facă angajări.

Adrian Bărbulescu

Bugetul ROFERSPED pe 2020

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus în dezbatere publică proiectul de Ordin comun privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale „ROFERSPED” – S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. deţine o participaţie majoritară , aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

În expunerea de motive a proiectului de act normativ se arată că societatea și-a lărgit obiectul de activitate cu cea de operator de transport feroviar începând cu trimestrul IV al anului trecut, ceea ce a condus la creșterea veniturilor totale cu 17,19% și a cheltuielilor totale cu 19,58%, la finele anului 2020 programând un profit în valoare de 1.757,64 mii lei. Societatea nu a înregistrat în 2019 şi nu planifică în anul 2020 plăți restante, se mai precizează în nota de fundamentare.

Bugetul ROFERSPED pe 2020 prevede venituri totale de 108 milioane de lei

Veniturile totale ar urma să fie în acest an de 108,25 milioane de lei, iar cheltuielile – de 106,49 milioane de lei, din care cheltuielile cu ersonalul reprezintă 8,89 milioane de lei. Societatea are prevăzut un număr mediu de salariați total de 76, urmând ca la finele anului să crească la 93, de unde rezultă faptul că se vor face angajări. Salariile sunt bunicele, media fiind de 8267 de lei brut.

ROFERSPED SA este cea mai mare casă de expediţii de pe piata de tranporturi feroviare din România şi oferă soluţii logistice pentru transporturi interne şi internaţionale de marfă. Societatea s-a înfiinţat în anul 1997, CFR Marfă fiind acţionar majoritar.

ROFERSPED SA oferă următoarele servicii:

  • Logistică integrată pentru transport de marfă pe calea ferată în trafic intern şi internaţional, în sistem de vagon izolat, grup de vagoane, tren complet de vagoane complete şi containere
  • Activitate de manevră
  • Închiriere de material rulant
  • Programarea vagoanelor la încărcare şi programarea trenurilor pentru expediere, activităţi efectuate cu personal propriu
  • Urmărirea transporturilor în circulaţie şi avizarea acestora către clienţi
  • Alte activităţi de exploatare feroviară la cererea clienţilor şi partenerilor
  • Asistenţă de specialitate în domeniul transporturilor feroviare.
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share