Site logo
28 august 2023

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a selectat doi constructori români pentru modernizarea Gării de Nord din București.

Compania a anunțat luni pe pagina sa de Facebook că a fost desemnată oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare/consolidare/reabilitare a stației CF Gara de Nord București (Etapa I), un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, prin  Programul Transporturi (PT).

Oferta depusă de asocierea de firme românești SC GDO MOV IMPEX  SRL – SC Omega Cert Sistem  SRL, în valoare de 419.854.213,32 (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare, contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii. Durata aferentă proiectării și execuției lucrărilor este de 55 de luni – nouă luni pentru proiectare și 46 de luni pentru execuție

Etapa I a programului de modernizare a celei mai mari gări din România – Gara de Nord București – include reabilitarea spațiilor existente în cele trei corpuri ale clădirii, unde se desfășoară activitatea feroviară, sunt asigurate servicii destinate publicului călător și activități comerciale:

– Corp A (clădiri B-dul Dinicu Golescu)

– Corp B (central, coloane, casele d ebilete clasa I)

– Corp C (casele de bilete clasa a II-a, Calea Giviței).

Ce presupune modernizarea Gării de Nord

Principalele lucrări de modernizare vizează:

– modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord;

– reabilitarea construcțiilor monument cu valoare istorică;

– crearea unor spații verzi centrale, cu zonă de așteptare pentru publicul aflat în tranzit;

– regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;

– modernizarea spațiilor destinate publicului călător, inclusiv facilițăți pentru persoanele cu dizabilități;

– asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători – balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces;

– sisteme noi de ventilație/încălzire

– modernizarea sistemului de iluminat și a instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;

– modernizarea sistemului de informare a publicului călător și a echipamentului de telecomunicații etc.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share