Site logo
3 ianuarie 2020
fibră optică pe calea feratăfibră optică pe calea ferată

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a scos la licitație lucrările pentru fibră optică pe calea ferată Vârciorova-Caransebeș.

fibră optică pe calea ferată

Anunțul postat în sistemul electronic de achiziții publice vizează ”Lucrări de reîntregire magistrala fibră optică – tronson Vârciorova-Caransebeș (execuție)”.

Tronsonul de linie ferată simplă Vârciorova – Caransebeș are o lungime de 96,5 km, având în afara celor două stații de la capete, 16 stații intermediare. Lucrările prevăzute in documentatie constau în: -Pozarea unui cablu cu 20 fibre optice monomod între stațiile Vârciorova și Caransebeș, -Pozarea unor cabluri cu 6 fibre optice monomod pentru racordarea obiectivelor IFTE ale DEF Caransebeș dintre stațiile Vârciorova și Caransebeș, -Lucrări de amenajări ale noilor săli TTR de pe tronsonul Vârciorova – Caransebeș, -Lucrări de instalații electrice la sălile TTR. Valoarea estimată a achiziției este de 7.481.892,14 lei fără TVA.

Lucrările pentru fibră optică pe calea ferată trebuie executate în 12 luni

La licitație, componenta financiară va avea o pondere de 90%. Durata contractului este de 12 luni de zile.

Ofertanţii vor prezenta o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante.

Garanţia pentru participare este de 74.800 lei fără TVA pentru o perioadă de valabilitate de patru luni de la data si ora limită de depunere a ofertei şi se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29.01.2020, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 29.05.2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share