Site logo
1 ianuarie 2020
gestionarii de infrastructură feroviarăgestionarii de infrastructură feroviară

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și gestionarii de infrastructură feroviară vor trebui să obțină noi autorizații de siguranță, odată cu intrarea în vigoare a unui Ordin al ministrului Transporturilor. Proiectul de act normativ a fost elaborat în contextul adoptării de către România a Pachetului IV Feroviar.

Adrian Bărbulescu

gestionarii de infrastructură feroviară

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus în dezbatere publică, în ultima zi a lui 2019, un proiect de Ordin al ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicaţiilor pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România.

Proiectul de act normativ, care, odată adoptat, va fi publicat în Monitorul Oficial, partea I, survine ca urmare a Directivei 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară (reformare) din Pachetul IV Feroviar – Pilonul Tehnic. Aceasta a fost transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 privind siguranţă feroviară. Astfel, administratorii de infrastructură feroviară trebuie să fie supuşi autorizării referitoare la siguranţă din partea autorităţii naţionale de siguranţă, respectiv Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER în ceea ce priveşte sistemul lor de management al siguranţei.

Și gestionarii de infrastructură feroviară cu capital privat trebuie să obțină noi autorizații

Pe baza directivei menționate, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, regulament care va sta la baza stabilirii de către fiecare administrator de infrastructură feroviară a propriului sistem de management al siguranței şi, împreună cu alte măsuri care trebuie îndeplinite, la obţinerea autorizaţiei de siguranţă.

Aceasta va trebui obținută de la ASFR atât de către CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, cât și de gestionarii privați de infrastructură – pentru liniile închiriate. Aici este vorba de companii ca Transferoviar Grup SA, RC-CF TRANS SRL, Via Terra Spedition SRL, Apria SRL, Grup Feroviar Român, Viromet SA Victoria, Vest Trans Rail, International Rail Transport SI, potrivit datelor AFER.

ASFR va supraveghea respectarea cerințelor pentru obținerea autorizației

Autorizaţia de siguranţă eliberată administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară de către ASFR confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al acestora şi le permite să administreze/gestioneze şi să exploateze o infrastructură feroviară. După eliberarea sau reînnoirea autorizaţiei de siguranţă, ASFR va acționa pentru supravegherea sistemului de management al siguranţei al administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară. Astfel, ASFR va trebui să verifice dacă în decursul administrării /gestionării şi exploatării infrastructurii feroviare se folosesc efectiv modalităţile sistemului de management al siguranţei şi dacă toate cerinţele obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei de siguranţă sunt respectate în permanenţă.

Nouă companii dețin autorizații ”pe stil vechi”

Odată intrat în vigoare prin publicarea sa în Monitorul oficial al României, acest nou act normativ va înlocui Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, care se va abroga.

Autorizaţiile de siguranţă eliberate pe baza acestui ordin vor rămâne valabile până la data expirării vizei periodice. În prezent, potrivit datelor ASFR, nouă companii, inclusiv CFR SA, dețin autorizații de siguranță.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Coș

Share