Site logo
21 iunie 2020
utilaje multifuncționale pentru calea ferată

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA vrea să cumpere 16 utilaje multifuncționale pentru calea ferată și a lansat o licitație în valoare de 3,7 milioane de euro.

utilaje multifuncționale pentru calea ferată

În sistemul electronic de achiziții publice a fost publicat anunțul de licitație având ca obiect ”Utilaj (excavator) multifuncțional cu deplasare cale ferată-șosea”.

Pentru acoperirea deficiențelor de forță de muncă necesară la întreținerea și reparația liniilor de cale ferată în scopul menținerii în stare permanență de funcționare, dar și pentru înlocuirea utilajelor cu o durată mare în exploatare, este necesară achiziționarea de utilaje multifuncționale (excavator) autopropulsate (motor diesel) cu roți pe pneuri (pentru drumuri rutiere) și roți de deplasare/rulare metalice (pentru calea ferată) susținute de două punți motoare și echipate cu motor diesel cu normă de poluare STAGE IV (Tier 4) sau superioară, se arată în anunț.

Valoarea totală estimată este de 18.546.048 de lei, echivalentul a aproximativ 3,7 milioane de euro. Termenul de livrare pentru utilajele multifuncționale și accesorii, va fi de 16 luni de la data semnării contractului de achiziție. Furnizorul va include în oferta sa graficul de livrare propus. Livrarea și descărcarea utilajelor şi accesoriilor se vor face, pe cheltuiala furnizorului, la sediile de lucru ale beneficiarilor: Sucursalele Regionale CF – Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa.

Se cere garanție de participare la licitația pentru utilaje multifuncționale pentru calea ferată

”Un rol important în cadrul activității de reparație și întreținere mecanizată a infrastructurii feroviare, la Secțiile de Linii aparținînd Sucursalelor Regionale ale CNCF CFR SA îl au utilajele multifuncționale cu deplasare cale ferată-șosea, în condițiile în care personalul din activitatea de întreținere și reparație a liniilor CF a fost redus în ultimii ani. Utilajele multifuncționale cu deplasare pe calea ferată și șosea sunt utilizate intensiv efectuând un volum însemnat de lucrări într-o gamă largă cum ar fi: curățări de șanțuri, niveleri, excavări, încărcări/descărcări manipulări material mărunt, material vrac, șine, traverse, piese diferite, elemente de infrastructura feroviara, curățare piatră spartă între traverse, înlocuiri de traverse în cale, lucrări la înălțime, forări pentru stâlpi, curățări și tăieri de arbuști și vegetație. Acestea s-au dovedit deosebit de utile și la îndepărtarea efectelor calamităților naturale, având acces acolo unde nu își pot desfășura lucrul alte utilaje”, se arată în anunțul postat pe SEAP.

Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie să prezinte o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii trei ani, conţinând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Lista va fi confirmată prin prezentarea cel puțin a unui document/contract/parte din contract/proces verbal de recepție care să confirme livrarea produsului similar (cel puțin două utilaje). Valoarea garantiei de participare este de 185.000 de lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 iulie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 28 noiembrie 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share