Site logo
4 decembrie 2019

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat intenția de a scoate la licitație achiziția a cel puțin 20 de rame electrice de lung parcurs. Cantitatea totală poate ajunge la 40 de unități. Documentația a fost depusă în SICAP în vederea validării acesteia de către ANAP – Autoritatea Națională de Achiziții Publice, urmând ca după aprobarea acesteia să fie făcută publică.

Doru Cireașă

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a trimis  în data de 28 noiembrie 2019 către SICAP – Sistemul Public de Achiziții documentația de licitație pentru achiziţia a 20 de rame electrice inter-regionale noi (RE-IR) destinate transportului de călători inter-regional (de lung parcurs) și a serviciilor de mentenanță pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării cantității inițiale cu încă 20 de rame electrice (RE-IR) și a perioadei de mentenanță cu încă 15 ani.

Un anunț în acest sens a fost făcut public pe situl de internet al ARF, în ziua precedentă celei în care CNSC a infirmat decizia ARF privind desemnarea asocierii sino-române CRRC – Astra Vagoane drept câștigătoare la licitația precedentă de 40 de rame regionale.

Documentația a fost depusă în SICAP în vederea validării acesteia de către ANAP – Autoritatea Națională de Achiziții Publice, urmând ca după aprobarea acesteia să fie făcută publică.

Trebuie remarcat că spre deosebire de licitația precedentă în care se dorește cumpărarea de rame regionale pentru scurt parcurs, acum se dorește achiizția de rame de lung parcurs. Încă nu se știe dacă noua documentație de licitație va fi identică sau va diferită de vechea documentație care a stat la baza unei proceduri puternic contestate de firmele Alstom și Siemens.

Posibile erori

Problema este de interes căci dacă documentațiile sunt identice, există riscă de a apărea din nou divergențe între participanți privind, spre exemplu, consumul și modul de măsurare a acestuia (să nu uităm că CNSC a decis stabilirea unei proceduri comune, acceptate de participanți, pentru măsurarea consumului energetic). Un alt aspect care ar putea da și acum bătaie de cap autorității contractante, dacă va fi menținut în vechea formă, este participarea la licitație a unor producători ce nu au rame nu au fost puse în circulație și nu sunt autorizate încă în Europa.

Criteriul de atribuire anunțat de ARF va fi este cel mai bun raport calitate–cost, din care componenta financiară este de 65%, iar componenta tehnic-calitate 35%. Valoarea totală estimată a contractului de achiziţii a Ramelor Electrice Inter-Regionale este în intervalul 1,31 miliarde lei și 3,71 miliarde lei, fără TVA, informează ARF.

Ofertele pentru ramele regionale, reanalizate

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a dat dreptate zilele trecute companiilor Alstom și Siemens privind oferta depusă de Astra Vagoane – CRRC la licitație de rame electrice a ARF. Autoritatea este obligată să reanalizeze oferta CRRC Astra în cel puțin trei puncte.

ARF are la dispoziție 60 de zile pentru a pune în practică deciziile CNSC, se arată în decizia emisă de Consiliu vineri 29 noiembrie și disponibilă pe situl de internet a acestuia.

Ce a decis CNSC și ce nereguli a găsit

În primul rând CNSC a dat dreptate nemulțumiților privind consumul de energie declarat al ramelor. Reamintim că consumul declarat de cei trei a variat între 3,79 kwh/km și 5,74 kwh/km, cel mai mic fiind cel declarat de asocierea sino-română. Consumul mic a fost însă contestat de competitorii europeni, aceștia afirmând că un consum atât de mic e imposibil.

De aceea CNSC a decis: „Dispune comisiei de evaluare ca, împreună cu experţii cooptaţi sau prin cooptarea unor experţi suplimentari, să stabilească un unic mod de calcul al consumului de energie electrică mediu/km, pentru RE-R fără călători, în condiţiile stabilite la capitolul 3.27(Pct. 11.7 din Caietul de sarcini), conform motivării. După stabilirea acestei unice metode/algoritm/mod de calcul, comisia de evaluare va introduce parametrii proprii prezentaţi de cei trei ofertanţi, împreună cu indicatorii obligatoriu impuşi prin documentaţia de atribuire şi va stabili valorile finale pentru costul consumului de energie pe 15 ani pentru fiecare ofertă în parte”.

Un alt aspect unde contestatarilor europeni li s-a dat dreptate este absența unei rame omologate, verificate în funcționare de către asocierea plasată pe primul loc, CRRC – Astra. Dispune comisiei de evaluare şi experţilor cooptaţi analiza suplimentară privind îndeplinirea cerinţei de la pct. 1.2.1 din caietul de sarcini, prin care autoritatea contractantă a impus ca vehiculul să fie bazat pe „un design dovedit (verificat în exploatare) şi care să îndeplinească cerinţele specificate în caietul de sarcini”. Dispune comisiei de evaluare să-i solicite ofertantului CRRC-Astra un calendar realist privind implementarea standardelor de interoperabilitate, a obţinerii autorizaţiilor şi avizelor obligatorii, probat pe prezentarea unor demersuri anterioare similare finalizate cu succes, conform motivării”, s-a arătat în decizie.

Decizia CNSC anulează integral procesele verbale privind propunerile tehnice și cele financiare, a căror punctaje însumate a dus la desemnarea ofertei CRRC – Astra drept câștigătoare.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share