Site logo
30 ianuarie 2023

Ministerul Transporturilor a stabilit cum se vor plăti în acest an drepturile salariale câștigate în instanță de angajații CFR și ai ministerului.

Pe site-ul ministerului a fost postat luni după-amiază, în dezbatere publică, proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor și Infrastructurii privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi a unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023. Așa cum reiese chiar din titlul proiectului, el vizează atât angajații MTI, cât și pe cei ai companiilor din subordine (CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă) și ai altor structuri, cum ar fi AFER.

Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin se va face de către structurile financiar-contabile şi va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume acordate în legătură cu acestea. Virarea banilor se va realiza eșalonat, în tranșe, conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (cunoscută ca Ordonanța Trenuleț).

Tot eșalonat se vor plăti și sumele care rezultă din hotărâri judecătorești definitive privind acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al instituțiilor publice aflate în subordinea sa/coordonarea acestuia.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Angajații nu vor mai putea executa silit companiile pentru a-și recupera drepturile salariale câștigate în instanță

”În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept”, se mai arată în proiectul postat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Sumele cuvenite se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A – suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat – suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;

IPC – indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.

La sumele actualizate se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie. Atenție! Sumele încasate de salariați se vor impozita, așa cum se prevede la articolul 3 al proiectului de ordin: ”Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în tranşele prevăzute la art. 2 alin. (1), se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii”.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share