Site logo
1 octombrie 2019

ELECTRIFICARE FEROVIARA
21 – 22 OCTOMBRIE       |      BUCURESTI

Cursul are ca scop cunoasterea si intelegerea diferitelor sisteme de electrificare si de instalatii fixe de tractiune ale unei linii feroviare si prezentarea etapelor principale ale unui proiect de electrificare.

Pentru a ne asigura ca fiecare participant va beneficia de atentie individuala din partea trainerului, care isi propune sa raspunda la toate intrebarile si curiozitatile cursantilor, am limitat numarul maxim de participanti la 12.

URMATORUL CURS

01 – 02 octombrie | Lector: Dr. Ing. Marius ENE
Cursul isi propune prezentarea si intelegerea conceptului general de Material rulant si a principalelor caracteristici – arhitectura,  […]

OBIECTIVELE CURSULUI

Sisteme De Electrificare:

  • Principii de alimentare a Instalațiilor Fixe de Tracțiune Electrică Feroviară, instalatii conexe și interfețe, avantaje si inconveniente ale tracțiunii electrice. Tehnologia Instalațiilor Fixe de Tracțiune Electrică, sisteme de electrificare utilizate, substatii si posturi de secționare/alimentare a liniei de contact, linia de contact și protecția instalațiilor din cale și vecinătate.
  • Sistem SCADA si sistem de protectie in substații. Sistem de exploatare a instalatiilor de tractiune, scheme sinoptice, sectiuni de alimentare, zone neutre, mod de operare.
  •  Principii de proiectare și dimensionare a Instalațiilor Fixe de Tracțiune Electrică (substatiil, posturi de transformare, circuitul alimentare și de retur, linia de contact). Studiul unei scheme de alimentare. Costurile unui proiect de electrificare

Mentenanta:

  • Intelegerea principiilor de functionare si a componentelor unei instalatii fixe de tractiune electrica. Descrierea instalatiilor electrice si a defectelor potentiale.
  • Tehnologia substatiilor: transformatoare, protecții, servicii auxiliare, teste și verificări, tipuri de defecte. Tehnologia de constructie a liniei de contact: sisteme de alimentare, elemente de susținere, conductoare, conectori, geometrie, zone de ancorare si sectionare, returul de tractiune.
  • Defecte ale liniei de contact și cauze potențiale (izolatoare, pendule și console, bobine de retur etc.)  Principii de mentenanta, tipologie si organizare generala, nivel de mentenanta preventiva si corectiva.
  • Mentenanta substatiilor si posturilor de sectionare, programe de mentenanta, incercari ale elementelor componente, controlul activitatilor de mentenanta.
  • Mentenanta liniei de contact: activitati de mentenanta, programarea lucrarilor de mentenanta, verificari tehnice, utilaje specifice de construcție și mentenanta. 

TRAINER

Ing. Cristian Ghinea are o experiență de 20 de ani în domeniul infrastructurii instalațiilor de electrificare feroviară. În primii ani a fost implicat în activitatea de exploatare și mentenanță a instalațiilor de electrificare în cadrul structurilor sucursale regionale CFR București de profil cu atribuții atăt în evaluarea stării tehnice şi elaborarea documentaţiilor necesare întreţinerii şi execuției reparațiilor la instalaţiile de energoalimentare, telemecanică şi PRAM, cât și în îndrumarea şi controlul personalului implicat în această activitate. Rezultatele obținute l-au recomandat ca din anul 2002 să participle active la dezvoltarea şi modernizarea: instalaţiilor de energoalimentare a liniei de contact şi telecontrolul acestora prin implementarea sistemului SCADA la dispeceratele energetice feroviare, instalaţiilor de alimentare cu energie electrică a staţiilor de cale ferată şi instalaţiilor feroviare asociate acestora, elementelor pentru protecţia instalaţiilor din cale și vecinătatea căii ferate electrificate. Preponderent este preocupat de reabilitarea instalaţiilor de electrificare feroviară aferente coridoarelor paneuropene de transport feroviar, activități ce presupun: controlul conformității tehnice pentru avizare documentaţii tehnice, testare şi omologare a echipamentelor electrice, asistență tehnică de specialitate pentru verificarea, punerea în funcțiune și recepția instalaţiilor de electrificare și o vastă participare la comisii tehnice de specialitate.

În ultimii trei ani atenția sa este canalizată către: dezvoltarea şi implementarea pe reţeaua feroviară TEN-T, prin aplicarea Standardelor Tehnice de Interoperabilitate pentru subsistemul ”energie”, pregătirea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de electrificare cu promovarea introducerii de noi tehnologii feroviare, consultanță și asistență tehnică pentru managementul proiectelor de reabilitare a instalaţiilor de electrificare feroviară aferente coridoarelor paneuropene de transport feroviar, dar și activități de instruire și schimb de cunoștințe.

Cristian este din anul 2000 Electrician autorizat ANRE grad 3A-4B.

Activitatea de instruire și schimb de cunoștințe, deși nu a fost constantă, a debutat încă din primii ani de activitate prin aportul consistent adus la creșterea aptitudinilor profesionale ale personalului pe care l-a coordonat. Având ca atribuție de serviciu îndrumarea şi controlul personalului implicat în activitatea de electrificare, a fost permanent preocupat de implementarea noilor tehnologii și creșterea gradului de tehnicitate prin alpicarea normelor și standardelor de profil. având ca efect așezarea pe baze tehnico-științifice moderne a tehnologiilor de lucru.

Cristian a fost preocupat permanent de perfecționarea sa profesională și a aboslvit mai multe cursuri în domeniul tehnic și feroviar și participând la întâlniri interne și internaționale de profil.

 

INSCRIE-TE PANA PE 03 OCTOMBRIE PENTRU A OBTINE UN DISCOUNT DE 15% LA CURSUL

10 – 11 octombrie | Lector: Ing. Florian SĂCUIU
Cursul va va ajuta sa intelegeti principiile fundamentale de semnalizare feroviara, familiarizarea cu diferitele tehnologii de semnalizare si  […]

Programa de toamnă a cursurilor Carieră Feroviară în România

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Coș

Share