Site logo
3 decembrie 2019

În condițiile în care România nu aplică nici măcar actualele drepturi ale călătorilor pe calea ferată (spre exemplu despăgubirile cuvenite în caz anulare sau întârziere a trenurilor), Consiliul UE (consiliul de miniștri) a decis noile reguli ce trebuie aplicate privind drepturile pasagerilor pe calea ferată. Textul, convenit luni, urmează să fie negociat cu Parlamentul European.

Doru Cireașă

Consiliul UE (Consiliul de miniștri – a nu se confunda cu Consiliul European care reunește șefii de state) a convenit luni asupra reformei propuse în privința drepturilor pasagerilor feroviari, potrivit unui comunicat de presă al Consilului.

Normele actualizate vor îmbunătăți drepturile pasagerilor, în special ale celor cu dizabilități sau mobilitate redusă, vor asigura o aplicare mai uniformă a regulilor și vor îmbunătăți informarea pasagerilor. Suplimentar, noile reguli vor spori gradul de conștientizare a pasagerilor și vor promova utilizarea biletelor cu schimbarea trenului, cumpărate pentru întreaga rută.

Propunerea creează, de asemenea, condiții de egalitate între diferitele moduri de transport, prin introducerea unei clauze pentru circumstanțe excepționale (forță majoră).

“Aceste noi reguli vor consolida drepturile tuturor pasagerilor, inclusiv pe cele ale celor cu mobilitate redusă. De asemenea, vor oferi mai multă claritate atunci când există întârzieri și anulări. În același timp, vor încuraja companiile feroviare să ofere servicii mai bune și mai bune, ceea ce va crește popularitatea acestui mijloc de călătorie ecologic, spune Sanna Marin, ministrul transporturilor și comunicațiilor din Finlanda, președinte al reuniunii.

Propunerea revizuiește actualul regulament, din 2007, care se aplică atât călătoriilor domestice cât și internaționale.

Poziția Consiliului UE

Poziția Consiliului este de a fi create reguli clare, de a fi definite responsabilități privind clare în ceea ce privește furnizarea serviciilor de transport feroviar pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, inclusiv în cazurile în care stațiile sunt operate fără persoane iar trenurile nu au personal însoțitor. Sunt clarificate regulile privind compensarea pentru pierderea sau repararea echipamentelor de mobilitate. Personalul care oferă ajutor persoanelor cu dizabilități sau mobilitate redusă va primi instruire astfel încât să știe să răspundă diferitelor nevoi.

De asemenea, Consiliul a aliniat textul la prevederile Legii privind accesibilitatea astfel încâ să se asigure că regulile sunt corespunzătoare.

Domeniul de aplicare al regulamentului va fi extins treptat pentru a acoperi anumite servicii interne pe care statele membre le ar putea exclude pentru început de la regulamentNatura treptată a extinderii este necesară pentru a asigura securitatea juridică și respectarea contractelor existente cu operatorii. Statele membre vor putea continua să acorde derogări, de exemplu pentru servicii urbane, suburbane și regionale (spre deosebire de serviciile pe distanțe lungi), având în vedere caracteristicile lor speciale.

Textul îmbunătățește furnizarea de informații cu privire la drepturile pasagerilor. De exemplu, un rezumat al drepturior va trebui furnizat pe tichetul de călătorie. Dacă nu este posibil, pasagerii trebuie informați prin alte mijloace.

O clauză de forță majoră pentru serviciile feroviare va aduce claritate juridică și va crea condiții de concurență mai echitabile în raport cu alte moduri de transport, pentru care există deja astfel de clauze. Astfel, companiile feroviare nu vor trebui să plătească compensații pentru întârzieri sau anulări în circumstanțe pe care nu le-ar fi putut evita, cum ar fi condiții meteorologice extreme, catastrofe naturale majore sau persoane pe șinele de cale ferată. Grevele personalului feroviar nu vor fi acoperite de această scutire.

Va deveni mai ușor pentru pasageri să primească informații privind legitimațiile de călătorie cu schimbare a trenului. Dacă o călătorie implică conexiuni, vânzătorul trebuie să informeze pasagerul, înainte de cumpărare, dacă asigură întreaga călătorie. Biletele pentru o parte a rutei vor trebui să precizeze explicit aceasta. Propunerile aduc mai multă claritate privind transportul bicicletelor în trenuri.

Pentru a îmbunătăți aplicarea regulilor, textul stabilește proceduri și termene mai detaliate de gestionare a reclamațiilor. Statele membre pot introduce măsuri mai dure privind drepturile pasageilor. Prevederile Regulamentului vor deveni aplicabile la doi ani de la intarea acestuia in vigoare. Comisia Europeană a prezentat propunerea în septembrie 2017. Consiliul UE și Parlamentul European vor negocia condițiile textului final.

Care este situația în România

În România mai avem însă de așteptat până în 2024 pentru ca dispozițiile referitoare la acordarea de despăgubiri pentru întârzierea trenurilor spre exemplu, să devină aplicabile. În prezent, primesc banii înapoi pe bilet pentru întârzieri doar cei care reclamă întârzieri mari pe rutele internaţionale.

Hotărârea Guvernului nr.385/2019 din luna iunie dispune acordarea pentru a doua oară, pentru o perioadă de 5 ani a derogărilor permise de Regulamentul (CE) nr.1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar. Așa cum este specificat și în nota de fundamentare a hotărârii mai sus menționate, neîndeplinirea tuturor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 peste 5 ani  atrage după sine sancțiuni de tip „infringement” asupra României, mult mai greu de evitat pe termen scurt.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share