Site logo
6 decembrie 2019

Guvernul ia în discuție vineri, în ședința sa, proiectul de OUG privind siguranța feroviară. Aceasta reprezintă transpunerea în legislația noastră a Directivei 798 din 2016, parte a Pachetului IV feroviar. Neadoptarea legislației UE se poate solda cu amenzi cuprinse între 2.289 și 137.340 euro/zi de întârziere. Amenda s-ar poate decide de către Curtea Europeană de Justiție la propunerea Comisiei Europene.

Doru Cireașă

deraiere pe Regionala Timișoara deraiere în Caraș Severin deraiere la Năvodari

Proiectul este menționat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului Ludovic Orban, de vineri. În vara acestui an, Ministerul Transporturilor a mai elaborat un proiect similar care însă urma să fie promovat prin ordonanță simplă, pe o lege de abilitare dată în iulie. Legea obliga ca toate ordonanțele simple date pe baza ei să fie prezentate Parlamentului până la începerea celei de a doua sesiuni parlamentare a anului 2019. În cazul în care prevederea nu se respecta, proiectul de ordonanță se considera respins. Și anul trecut a fost publicat un proiect de lege însă schimbările politice și ministeriale sunt cel mai probabil factorii pentru care proiectul nu a avansat.

Noul guvern a reluat proiectul, pentru a scăpa de o posibilă procedură de infrigement din partea Comisiei Europene.

Cum justifică Guvernul necesitatea adoptării:

 • neaplicarea imediată a prevederilor Directivei 20016/797 poate avea implicaţii asupra siguranţei circulaţiei trenurilor, în special în zonele de frontieră cu celelalte state membre UE prin aplicarea în continuare a Legii nr. 55/2006 care se aplică pentru acordarea de certificate de siguranţă care nu îndeplinesc noile cerinţe stabilite prin Directiva 2016/797pentru acordarea certificatului unic de siguranţă operatorilor de transport feroviar, certificate care sunt valabile şi în alte state membre UE;
 • neacordarea certificatului unic de siguranţă operatorilor de transport feroviar conform Directivei 2016/797 conduce la imposibilitatea accesului acestora în celelalte state membre ale UE poate conduce la blocarea circulaţiei mărfurilor şi a călătorilor;
 • transportul feroviar trebuie optimizat și trebuie să devină mai ecologic, mai sigur și mai eficient din punct de vedere energetic, pentru a asigura un nivel ridicat al mobilității, dar și al protecției mediului.

Penalități de până la 137.340 euro pe zi

Neadoptarea legislației UE se poate solda cu amenzi cuprinse între 2.289 și 137.340 euro/zi de întârziere, spuneau în vara anului inițiatorii proiectului legislativ. Amenda s-ar poate decide de către Curtea Europeană de Justiție la propunerea Comisiei Europene.

Proiectul transpune  Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (reformare). Ca noutăți: se introduce un certificat unic de siguranță, se modifică modului de înregistrare și tratare a solicitării certificatului unic de siguranță prin utilizarea platformei OSS (ghișeu unic – One Stop Shop) și se pun bazele unei colaborări cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate – ERA.

Se așteaptă ca aplicarea OUG privind siguranța feroviară să ducă la simplificarea accesului la piața feroviară comunitară al operatorilor de transport feroviar din România prin eliberarea certificatului unic de siguranță.

Certificatul unic de siguranță și autorizația de siguranță. Principale prevederi

 • Accesul la infrastructura feroviară din România se acordă exclusiv operatorilor de transport feroviar care dețin certificatul unic de siguranță eliberat de Agenție sau de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.
 • Operatorul de transport feroviar solicită Agenției eliberarea unui certificat unic de siguranță atunci când zona de operare preconizată are în vedere teritoriul unui stat membru care poate fi sau nu teritoriul României, sau al mai multor state membre, care poate include sau nu teritoriul României.
 • Un certificat unic de siguranță acordat de ASFR are o valabilitate de cel mult 5 ani.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română eliberează certificatul unic de siguranță sau notifică solicitantul cu privire la avizul său negativ într-un termen de maximum patru luni după ce toate informațiile necesare și toate informațiile suplimentare solicitate au fost transmise de către solicitant. Certificatul unic de siguranță poate fi eliberat cu aplicabilitate teritorială limitată sau cu aplicabilitate la întreg teritoriul României.
 • Administratorul de infrastructură trebuie să obțină o autorizație de siguranță emisă de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.
 • Autorizația de siguranță este valabilă timp de cinci ani și poate fi reînnoită la cererea administratorului de infrastructură. ASFR  revizuiește autorizația de siguranță în întregime sau parțial ori de câte ori au loc modificări substanțiale.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate solicita ca autorizația de siguranță să fie revizuită în urma unor modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranței.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română ia fără întârziere o decizie cu privire la cererea pentru obținerea autorizației de siguranță dar nu mai mult de patru luni după ce toate informațiile necesare și orice informații suplimentare solicitate au fost transmise de către solicitant.

Propunerile nu se aplică la:

 • metrouri, tramvaie și vehiculelor feroviare ușoare, precum și infrastructurii utilizate exclusiv de aceste vehicule, rețelelor care sunt separate din punct de vedere funcțional de restul sistemului feroviar și care sunt destinate exclusiv exploatării serviciilor de transport de călători locale, urbane sau suburbane, precum și operatorilor de transport feroviar care operează exclusiv pe aceste rețele
 • infrastructurii feroviare privată, inclusiv liniile conexe, utilizată de proprietar sau de un operator în scopul desfășurării activității sale de transport de mărfuri sau de transport de persoane în scopuri necomerciale, precum și vehiculele care sunt utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructură, infrastructura și vehiculele destinate pentru o utilizare strict locală, istorică sau turistică, prevăzute în acte normative specifice;
 • infrastructura feroviară ușoară utilizată ocazional de către vehicule pentru sistemul feroviar greu în condițiile de exploatare a sistemului feroviar ușor, atunci când acest lucru este necesar în scopul conectivității numai pentru vehiculele respective;
 • vehicule utilizate cu precădere pe infrastructura feroviară ușoară, dar echipate cu anumite componente pentru sistemul feroviar greu, necesare pentru a permite tranzitarea pe un tronson izolat și limitat de infrastructură feroviară grea, exclusiv în scopul conectivității.
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share