Slide

Ce căutăm la candidatul ideal?

Candidatul ideal se integrează în profilul persoanei conduse de valori umane, universale, precum toţi angajaţii noştri, membrii familiei Grupului Feroviar Român:
• Oameni cu valori morale solide
• Destoinici, de încredere, serioși, loiali
• Profesioniști în domeniul dinamic al activității feroviare
• În permanență implicați în dezvoltarea lor personală, alături de cei mai buni
• Oameni care iubesc să împărtășească experiența lor, clădind viitorul  sustenabil al companiei
• Oameni cu simț al răspunderii față de valorile companiei și ale meseriei pe care o practică cu pasiune

CITEȘTE BROȘURA MECANICULUI DE LOCOMOTIVĂ PENTRU MAI MULTE DETALII DESPRE MESERIE

 

 

Cum obții certificatul de calificare mecanic de locomotivă?

Dacă ai toate aptitudinile necesare (verifi cate atât de angajator pe baza interviului cât și prin examen medical și psihologic la clinicile dedicate siguranței transporturilor feroviare) poți urma cursurile de califi care în meseria de mecanic locomotivă la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER. Parcurgerea acestui program de califi care conduce la formarea de competențe profesionale pentru o carieră de mecanic de locomotivă, ca urmare a asimilării unui ansamblu de principii, teorii și practici stabilite în planul de califi care profesională.
Cursul de califi care durează 9 luni. Vei încheia un contract de bursă cu GFR, contract în baza căruia vei benefi cia de o bursă lunară care
cuprinde cheltuieli de întreținere, contravaloarea școlii, cheltuieli de transport și cheltuieli de cazare. Persoanele care locuiesc în altă localitate decât cea în care se desfășoară cursul și nu au posibilitatea de a face naveta, benefi ciază de cazare la hotelurile sau pensiunile din zona CENAFER. Contravaloarea cazării se virează lunar prin transfer bancar pe card.

Durata totală a programului de calificare este de 1250 ore – 36 săptămâni (aproximativ 9 luni) repartizată astfel:
• Instruire teoretică: 570 ore – 19 săptămâni
• Instruire practică: 120 ore – 3 săptămâni
• Stagiu în producţie: 560 ore – 14 săptămâni
• Cursurile se desfășoară de luni până vineri, timp de 6 h/zi, începând cu ora 8:00

 

Cât durează cursul de calificare pentru mecanic de locomotivă?

• În contract este stipulat angajamentul tău ca, după terminarea cursului, să rămâi o perioadă de 5 ani în cadrul GFR. Renunțarea, în timpul cursului sau a perioadei de formare, în intervalul celor 5 ani atrage obligația achitării cheltuielilor efectuate de compania noastră pentru susținerea oferită.
• Refuzul semnării contractului individual de muncă la angajare atrage, de asemenea, compensarea companiei pentru toate cheltuielile efectuate.

Contăm pe o bună colaborare și vom încheia un contract pe o perioadă de 5 ani cu fiecare cursant.

 

Precizări suplimentare:

• Până la autorizarea ca mecanic ajutor, absolventul va fi angajat ca muncitor necalifi cat sau va trece pe funcția deținută anterior școlii (în cazul unui absolvent care provine din rândul salariaților GFR).
• Promovarea de la o etapă de stagiu la alta, respectiv autorizarea în funcție, se face la recomandarea instructorilor T, care monitorizează permanent salariații afl ați în stagii din grupele proprii de instruire și propun spre promovare stagiarii care acumulează cunoștințele teoretice și practice necesare exercitării funcției.

 


Vreți să vorbiți cu reprezentanții HR din cadrul companiei, la Târgul de Carieră Feroviară?


 

Ca parte a procesului de recrutare, Grup Feroviar Roman colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: https://gfr.ro/politica-de-confidentialitate/
Datele dumneavoastră vor fi păstrate pe perioada desfășurării procesului de recrutare. Dacă procesul de recrutare și selecție se finalizează cu încheierea contractului individual de muncă, datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de recrutare vor fi transferate în dosarul dumneavoastră personal și păstrate conform cerințelor legislației în domeniu.
Dacă procesul de recrutare și selecție nu se finalizează cu încheierea contractului individual de muncă dar doriti ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa ramana in baza noastra de date in vederea unor procese de recrutare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi pastrate pe perioada procesului de recrutare, dar nu mai mult de un an, caz in care TREBUIE SA VA EXPRIMATI CONSIMTAMANTUL DAND REPLY la acest e-mail cu mentiunea “sunt de acord cu pastrarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal”.
In cazul in care nu doriti sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal in baza noastra de date in vederea unor procese de recrutare ulterioara, va rugam sa ne transmitei in scris dezacordul cu privire la aceasta dand reply la acest e-mail cu mentiunea “nu sunt de acord cu pastrarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal”.

Tagged as:

Detalii Anunţ
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share