Slide

BAICONS IMPEX SRL, societate comercială cu răspundere limitată înființată în anul 2001, având ca principal domeniu de activitate proiectare, consultanţă şi supervizare lucrări pentru drumuri, poduri, lucrări de artă, construcții civile şi industriale si căi ferate, angajează Inginer Geolog.

Scopul general al postului:
 • Ocupantul postului este responsabil cu efectuarea de trasări şi verificări în construcţii.
Competenţe personale:
 • să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.);
 • să nu aibă antecedente penale.
Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului de Inginer Geolog:
 • Sarcini de serviciu:
  • este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă;
  • este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune
 • Atribuţii
  • consilierea clienţilor privind schemele, proiectele şi cerinţele
  • să efectueze studii de fezabilitate
  • să pregătească documentele pentru licitaţie şi consiliere a contractorilor
  • să pregătească modele sistem cu costurile estimate, programe pentru realizarea de proiecte şi specificaţii de lucrări
  • să determine condiţia construcţiilor existente
  • să identifice şi să analizeze defectele
  • să determine starea clădirilor existente, inclusiv să facă propuneri de remediere
  • să răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului
  • să efectueze profilurile transversale şi longitudinale
  • să măsoare terenurile pentru realizarea planurilor cotate
  • să efectueze trasări şi verificări în construcţii
  • să realizeze măsurători topografice şi cadastrale, măsurători GPS, integrarea datele provenite din măsurători şi alte metode de achiziţie de date
  • să dezvolte programe existente şi adaptate la piaţa românească
  • să efectueze extragerea datelor din planşele proiectului (plan situaţie, profil longitudinal, profile transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum şi verificarea acestor planşe d.p.d.v. topographic
  • să materializeze (trasarea) în teren datele sus-menţionate
  • să efectueze ridicări topografice în vederea determinării cantităţilor de lucrări executate şi calculul acestor cantităţi pe baza profilelor transversale rezultate
  • să efectueze măsurătorilor topografice pentru reabilitare drumuri
  • să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact
  • să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul
  • să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într- o situaţie de pericol
  • să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora
  • să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi
  • să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale
  • să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi
  • să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau eveniment petrecut
  • să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept
Angajatul are următoarele obligaţii și restricții
 • nu execută nicio sarcină suplimentară legată de activitatea sa, decât dacă ea vine de la persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
 • să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul spaţiului de lucru;
 • este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul serviciului;
 • trebuie să lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace pe care le-a folosit, în bună stare.
Condiţiile de lucru ale postului Inginer Geolog
 • Desfăşurarea activităţii – Acesta îşi desfăşoară activitatea în clădiri sau pe şantiere.
 • Condiţii de formare profesională – Participă la diverse traininguri
Criterii de performanţă:
 • efectuarea studiilor de fezabilitate
 • pregătirea documentelor pentru licitaţie şi consilierea contractorilor
 • determinarea condiţiei construcţiilor existente
 • analizarea defectelor şl propunerea de remediere
 • efectuarea profilurilor transversale şi longitudinale
 • realizarea planurilor cotate
 • efectuarea de trasari si verificări in construcţii
 • măsurători topografice şi cadastrale, măsurători GPS, integrarea datele provenite din măsurători şi alte metode de achiziţie de date
 • dezvoltarea programelor existente şi adaptate la piaţa românească
 • extragerea datelor din planşele proiectului (plan situaţie, profil longitudinal, profile transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum şi verificarea acestor planşe d.p.d.v. topografic
Specificaţiile postului
 • Nivelul de studii – studii superioare, pregătire profesională în domeniu
 • Caracteristici personale
  • încredere în sine;
  • rapiditate în reacţii şi judecată;
  • concentrare;
  • lucru în echipă
  • punctualitate;
  • capacitatea de a învăţa;
  • aptitudini tehnice.
 • Competenţe generale
  • Operează cu fişiere electronice
  • Procesează text şi grafică la nivel elementar
  • Cunoaşterea unei limbi străine la nivel minim
 • Program de lucru: 8 ore/zi 40 ore/saptamana.

VEZI ȘI: Pașii de urmat pentru a-ți crește șansele de a fi chemat la un interviu

Detalii Anunţ
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share