Slide

BAICONS IMPEX SRL, societate comercială cu răspundere limitată înființată în anul 2001, având ca principal domeniu de activitate proiectare, consultanţă şi supervizare lucrări pentru drumuri, poduri, lucrări de artă, construcții civile şi industriale si căi ferate, angajează Inginer instalaţii pentru construcţii.

Scopul general al postului:
 • Asigură proiectarea şi funcţionarea la parametri optimi ai instalaţiilor sanitare , de încălzire, ventilaţie şi condiţionare, electrice, echipamente pentru depoluare etc.
Competenţe personale:
 • să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.);
 • să nu aibă antecedente penale.
 • să fie apt din punct de vedere medical
Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului de Inginer instalaţii pentru construcţii:
 • Sarcini de serviciu:
  • este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă;
  • este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune
 • Atribuţii
  • să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefi ierarhici
  • să utilizeze energii neconvenţionale
  • să folosească automatizarea instalaţiilor
  • să gestioneze şi să exploateze instalaţiile
  • să verifice şi să aplice tehnologia şi montajul lucrărilor de instalaţii
  • să întocmească documentaţia tehnică şi analiza materialelor cu caracter tehnic aferente ofertelor prezentate clienţilor
  • să se deplaseze pe teren la solicitările clienţilor, în vederea acordării de asistenţă tehnică, legată de serviciile de instalare şi mentenanţă a centralelor de emergenţă, precum şi a celorlalte produse livrate
  • să realizeze orice alte sarcini trasate de directorul general, legate de activitatea tehnică
  • să coordoneze lucrări în şantier
  • să urmărească aproviyionarea cu materiale conform graficului de lucrări şi a proiectului
  • să îndeplinească activitatea de ofertare pentru toate tipurile de instalaţii
  • să fie capabil să lucreze în program de devize (ofertare, urmărire şi decontare)
  • să fie capabil să formeze şi să conducă o echipă
  • să verifice ezecuţia lucrărilor din punct de vedere calitativ
  • să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
  • să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;
  • să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de pericol;
  • să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
  • să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi;
  • să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
  • să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi colegi
  • să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau eveniment petrecut;
  • să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
Angajatul are următoarele obligaţii și restricții
 • nu execută nicio sarcină suplimentară legată de activitatea sa, decât dacă ea vine de la persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
 • să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul spaţiului de lucru;
 • este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul serviciului;
Condiţiile de lucru ale postului Inginer instalaţii pentru construcţii
 • Desfăşurarea activităţii – la birou, pe teren.
 • Condiţii de formare profesională – Participă la sesiuni de formare şi perfecţionare
Specificaţiile postului
 • Nivelul de studii – studii superioare, pregătire profesională şi experienţă practică în domeniu
 • Caracteristici și competenţe personale
  • încredere în sine;
  • atenţie distributivă
  • ascultare activă
  • îndemânare;
  • concentrare;
  • punctualitate;
  • capacitatea de a învăţa;
  • spirit de echipă dezvoltat
  • capacitatea de alucra individual
  • aptitudini tehnice;
  • dispus întotdeauna să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe
  • solide cunoştinţe de cultură generală
  • limbi străine
  • capacitate de analiză şi sinteză în valorificarea fondului de informaţii la elaborarea materialului documentar
  • cunoştinţe în domeniul vânzărilor
  • operativitate în furnizarea informaţiilor
  • echilibru psihic
  • capacitatea de a gestiona echipe
  • spirit cooperant în crearea şi cultivarea relaţiilor de parteneriat
  • profesionalism în realizarea materialului promoţional
 • Program de lucru: 8 ore/zi 40 ore/saptamana.

VEZI ȘI: Pașii de urmat pentru a-ți crește șansele de a fi chemat la un interviu

Detalii Anunţ
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share