Slide

BAICONS IMPEX SRL, societate comercială cu răspundere limitată înființată în anul 2001, având ca principal domeniu de activitate proiectare, consultanţă şi supervizare lucrări pentru drumuri, poduri, lucrări de artă, construcții civile şi industriale si căi ferate, angajează Inginer protecţia mediului.

Scopul general al postului:
 • Practicanţii unei astfel de ocupaţii verifică în ce condiţii sunt respectate reglementările de mediu.
Competenţe personale:
 • să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de comunicare etc.);
 • să nu aibă antecedente penale.
Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului de Inginer protecţia mediului:
 • Sarcini de serviciu:
  • este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă
  • este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune.
 • Atribuţii
  • verifică rapoartele zilnice de analiză a apelor, solului;
  • supraveghează modul de funcţionare al instalaţiilor de epurare ape uzate şi de reţinere noxe în aer;
  • controlează evacuarea în emisar a apelor uzate epurate şi dacă se încadrează calitativ şi cantitativ în limitele maxime avizate prin autorizaţia de mediu;
  • face verificări la apele uzate evacuate, prin recoltarea de probe şi analizarea lor sumară pe teren;
  • supraveghează modul în care se colectează, transportă şi depozitează deşeurile produse şi ţine evidenţa lor lunară;
  • respectă normele tehnice de protecţia muncii şi P.S.I.;
  • urmăreşte modul de realizare al investiţiilor şi lucrărilor de protecţia mediului şi raportează trimestrial stadiul derulării lor la termenele stabilite;
  • întocmeşte rapoarte şi informări privind modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecţia mediului şi le aduce la cunoştinţă conducerii societăţii;
  • urmăreşte şi comunică orice modificare survenită în legislaţia naţională privind protecţia mediului, pentru luarea măsurilor operative de încadrare în prevederile legii;
  • cunoaşte şi aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi, limitele maxime admise prin autorizaţia de mediu şi standardele româneşti de calitate aer, apă de suprafaţă şi apă potabilă;
  • să menţină curăţenia;
  • să anunţe de îndată conducerea orice neregula constatată;
  • să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile de serviciu;
  • să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului;
  • să manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
  • să fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
  • să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;
  • angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase, instalaţiilor, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;
  • să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de pericol;
  • angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoană proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.
Condiţiile de lucru ale postului
 • Inginerul lucrează atât în birouri, unde mediul de lucru este confortabil, cât şi în aer liber, dar şi în situaţii diferite unde condiţiile de lucru sunt afectate de vreme şi diferite substanţe sau medii cu efecte potenţial dăunătoare sănătăţii umane.
Specificaţiile postului
 • Nivelul de studii – Studii superioare şi specializare protecţia mediului.
 • Caracteristici personale
  • rapiditate în reacţii şi judecată;
  • abilitate de a improviza;
  • capacitate de adaptare rapidă;
  • memorie vizuală foarte bună;
  • punctualitate.
 • Program de lucru: 8 ore/zi 40 ore/saptamana.

VEZI ȘI: Pașii de urmat pentru a-ți crește șansele de a fi chemat la un interviu

Detalii Anunţ
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share