Site logo

LĂCĂTUȘ REVIZII ȘI REPARAȚII ECHIPAMENTE DE FRÂNĂ

Knorr-Bremse Romania, parte a diviziei pentru vehicule feroviare a concernului Knorr-Bremse angajează, Lăcătuș revizii și reparații echipamente de frână.

CARACTERISTICI CHEIE ALE POSTULUI

 • Execuție operații tehnologice de lăcătușerie in cadrul procesului de reparații componente pneumatice si mecanice echipament de frâna.
 • Execuție lucrări de demontare, control vizual piese.

OBIECTIVE

Îndeplinirea lucrărilor curente ce rezulta din planificarea activității de reparații, a sarcinilor transmise de factori de decizie căruia se subordonează.

RESPONSABILITĂȚI, ATRIBUȚII ȘI SARCINI PENTRU LĂCĂTUȘ REVIZII ȘI REPARAȚII ECHIPAMENTE DE FRÂNĂ

 • Îndeplinește standardul Knorr conform model procese REX; asigura implementarea si optimizarea proceselor;
 • Cunoaște si respecta Regulamentul de organizare interioara (ROI), Contractul individual
  de munca;
 • Îndeplinește toate sarcinile de serviciu si respecta toate dispozițiile date;
 • Respecta programul de lucru si disciplina in munca, conform contractului individual de
  munca; nu părăsește locul de munca fără a anunța șeful ierarhic;
 • Cunoaște si aplica documentația de Sistem al Calității valabila in cadrul societății;
 • Cunoaște si respecta normele si legislația privind PM si PSI;
 • Cunoaște si respecta normele si legislația privind protecția mediului;
 • Este obligat sa respecte si sa păstreze confidențialitate asupra datelor si informațiilor referitoare la activitatea desfășurata in cadrul societății.
 • Legat de activitățile specifice:
  • Executa lucrări de demontare ansamble in subansamble si parti componente; curățire
   preliminara/curățire speciala a acestora in instalația de sablat si cea de spălat/degresat piese;
  • Pregătește SDV-urile specifice pentru execuția lucrărilor;
  • Studiază si respecta documentația tehnica de efectuare a lucrărilor de revizii si reparații la echipamentele de frâna;
  • Efectuează controlul vizual si dimensional al pieselor; înlocuiește cu piese noi reperele indicate prin documentație si pe cele constatate neconforme in urma controlului
   dimensional;
  • Efectuează autocontrol pentru operațiile si intervențiile efectuate la echipamentele supuse demontării;
  • La încheierea programului de lucru, curata si asigura mijloacele de lucru, conform instrucțiunilor de lucru, PM si PSI;
  • Informează pe scara ierarhica despre orice problema tehnica apăruta la standurile sau mijloacele de lucru, pentru contactarea personalului specializat;
  • Răspunde de folosirea materialelor si mijloacelor de lucru numai pentru activitățile care trebuie sa le desfășoare, conform responsabilităților postului si sarcinilor încredințate;
  • Intervine prompt si responsabil in cazul unor avarii sau accidente tehnice;
  • Rezistenta la efort susținut, are spirit de echipa, capacitate de comunicare, capacitate de relaționare sociala.
  • Este obligat sa restituie obiectele de inventar si alte obiecte încredințate, la încetarea
   contractului individual de munca.

CERINȚE

Cerințe educaționale:

 • nivel: studii medii
 • specialitate: lăcătuș

Experiența practica relevanta:

 • in munca: 2 ani
 • in specialitate: nu
 • in management: nu
 • in organizatie: nu

Cunoștințe tehnice: citirea si interpretarea documentației tehnice

Alte cerințe (personale): cunoașterea si utilizarea SDV-urilor specifice operațiilor executate de demontare echipamente frâna.

Cerințe de comunicare, raportare si documentație:

 • Procesul de comunicare interna se asigura prin comunicare verbala, in ședințe de lucru, materiale de lucru pe suport de hârtie;
 • Raportarea la nivel de conducere departament, se face periodic-planuri de acțiuni/materiale si raportări zilnice sau săptămânale- prin documentare transmisa pe suport hârtie.

Evaluări

 • Anual funcție de metodologia stabilita de centrul de competenta al companiei si local, ori de cate ori situația o impune(modificări ale tehnologiei, instrucțiuni de lucru speciale etc.)

Knorr-Bremse Romania aparţine diviziei pentru vehicule feroviare a concernului Knorr-Bremse şi a fost înfiinţată în anul 2006 în Bucureşti, incluzând şi atelier pentru reparat echipamente de frână.

Ca parte a grupului Knorr-Bremse, SC Knorr-Bremse SRL poate asigura suportul tehnic şi comercial pentru alegerea şi achiziţionarea echipamentelor si sistemelor de frână, ca şi On Board pentru vehicule feroviare din gama de produse ale grupului Knorr-Bremse, care se potrivesc cel mai bine aplicaţiei clientului, fie că este vorba de vehiculele noi sau modernizate, piese de schimb cu livrare directă din centrele zonale sau din stocul propriu sau de activităţi de reparaţii şi mentenanţă pentru echipamentele de frână aflate în exploatare pe vehicule feroviare, tramvaie sau metrouri.

Tagged as: , , ,

Print Job Listing
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share