Site logo
18 februarie 2020
ridicarea restricțiilor de vitezăridicarea restricțiilor de viteză

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație de aproape două milioane de lei pentru ridicarea restricțiilor de viteză pe secția 418 Sărățel-Deda.

ridicarea restricțiilor de viteză

În sistemul electronic de achiziții publice a fost publicat anunțul de licitație ”Lucrări de reparații linii CF pentru ridicare restrictii de viteză între stațiile Monor Gledin-Râpa de Jos-Deda pe linia 418, de la km 35+741-39+134”. Valoarea totală estimată este de 1.969.455,02 lei.

Linia 418 Sărățel-Deda (km 29+875-39+134) este o linie simplă electrificată, refacționată în anul 1984, șină tip 60 nouă, TL+TB, ultima lucrare de RPc a fost executată în anul 1997. Pentru ridicarea vitezei de circulație de la 50 km/oră la 70 km/oră între stațiile Monor Gledin – Râpa de Jos – Deda, pe linia 418 de la km 35+741 – 39+134 sunt necesare lucrări de înlocuire la rând a traverselor din lemn și beton cu traverse din beton T17W14 , conform specificațiilor caietului de sarcini atașat documentației, astfel încât prin efectuarea acestora să fie asigurată funcționarea normală și continuă a transporturilor feroviare, în condiții de siguranță a circulației, de calitate și de securitate a transporturilor, de protecție a mediului.

Se vor înlocui șase joante izolante lipite tip 60 cu joante izolante lipite noi cu lungimea de 15 m. De asemenea, se vor înlocui traversele din lemn și beton cu prinderea indirectă tip K cu traverse cu prindere elastică directă T17W14-60.

Licitație pentru ridicarea restricțiilor de viteză. Se cere experiență similară

Durata contractului este de 100 de zile. Pentru participarea la licitație se solicită experiență similară: lista lucrarilor realizate într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii cinci ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilorpublici sau privati. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau a mai multor contracte din care sa reiasă lucrări similare executate in ultimii cinci ani în valoare individuală/cumulată de minimum 1.900.000 de lei.

Garanția de participare  este de 19.600 de lei , pentru o perioadă de cel puțin 120 de zile,egală cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 martie 2020, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 23 iulie 2020.

Mai multe informații despre proiectele CFR SA puteți afla la Conferința Infrastructura organizată de Club Feroviar la Galați, în perioada 11-12 martie 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share