Site logo
9 ianuarie 2020
Calea ferată Curtici-Arad-RadnaCalea ferată Curtici-Arad-Radna

Calea ferată Curtici-Arad-Radna se pregătește de obținerea autorizației de punere în funcțiune în conformitate cu cerințele legale privind interoperabilitatea.

Calea ferată Curtici-Arad-Radna

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a publicat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de licitație privind „Verificarea CE a subsistemelor structurale: Infrastructura, Energie și Control-Comandă și Semnalizare de cale, modernizate în cadrul proiectului de reabilitare a tronsonului: Frontiera-Curtici-Arad -km 614 si asistență de specialitate pentru elaborarea dosarului necesar obținerii Autorizației de Punere în Funcțiune în conformitate cu cerințele privind interoperabilitatea prevăzute în HG 877/2010″.

În conformitate cu actul normativ menționat și în acord cu legislația europeană, punerea în funcțiune a subsistemelor structurale din componența sistemului feroviar care sunt amplasate sau exploatate pe teritoriul României trebuie să fie autorizată de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română. Serviciul prestat constă în verificarea ”CE” a subsistemelor structurale: Infrastructură, Energie și Control-Comandă și Semnalizare de Cale, modernizate în cadrul proiectului de reabilitare a tronsonului: Frontieră – Curtici – Arad – Km 614 (Radna), și asistență de specialitate pentru elaborarea dosarului necesar obținerii Autorizației Punerii în Funcțiune în conformitate cerințele privind interoperabilitatea, prevăzute în HG 877/ 2010.

Verificările la calea ferată Curtici-Arad-Radna vor dura nouă luni

Durata contractului va fi de nouă luni de la data punerii la dispoziția prestatorului, de către beneficiar (CFR SA), a tuturor documentelor relevante, solicitate de prestator, pentru activitatea de verificare CE. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adiționale, fără a solicita entității contractante alte costuri suplimentare.

Valoarea totală estimată este de 523.000 de lei. Ofertantul va declara în DUAE servicii de verificare si certificare CE a subsistemelor structurale feroviare, din care să rezulte servicii pentru subsistemul structural Infrastructură, subsistemul structural Energie și subsistemul structural Control – Comandă și Semnalizare de cale, în valoare cumulată de minimum 500.000 lei fără TVA în ultimii trei ani. Valoarea pentru serviciile similare care va fi luată în considerare pentru experiența similară este valoarea corespunzătoare perioadei de trei ani raportată la termenul limită de depunere a ofertelor.

Valoarea garanției de participare este de 5.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 februarie, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 11 iunie 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share