Site logo
3 ianuarie 2020
calea ferată Bucureşti-Suceava decontarea fondurilor europenecalea ferată Bucureşti-Suceava decontarea fondurilor europene

Ministrul Afacerilor Europene, Marcel Boloş, a transmis în răspunsul la interpelarea deputatului PNL Ioan Bălan că Magistrala 500, calea ferată Bucureşti-Suceava nu are deocamdată finanţare europeană.

calea ferată Bucureşti-Suceava decontarea fondurilor europene

“Cu privire la finanţarea liniei de cale ferată Suceava-Bucureşti, vă informăm că la această dată nu sunt depuse cereri de finanţare pentru sectoarele de cale ferată aferente tronsonului Suceava-Bucureşti. Au fost eliberate de Organismul Intermediar de Transport avize de principiu pentru fundamentarea finanţării proiectelor aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv pentru studiile de fezabilitate Paşcani-Dărmăneşti, Dărmăneşti-Vişcani, Roman-Iaşi, Focşani-Roman, Ploieşti Triaj-Focşani”, a mai menţionează Boloş.

Ioan Bălan a cerut informații despre calea ferată Bucureşti-Suceava

La începutul lunii noiembrie, deputatul sucevean Ioan Bălan a solicitat Ministerului, printre altele, informaţii cu privire la posibilităţile de finanţare cu fonduri europene ale obiectivelor de investiţii din Moldova, Autostrada Unirii, drumul expres Suceava-Ploieşti şi linia ferată Suceava – Bucureşti (Magistrala 500).

„Având în vedere faptul că în anii precedenți Comisia Europeană a agreat de principiu să finanțeze din fonduri europene nerambursabile aproape toate obiectivele de investiții din Moldova, vă solicit să precizați în ce măsură se mai poate negocia la Bruxelles finanțarea Autostrăzii Unirii, a Drumului expres Suceava-Ploiești și a liniei de cale ferată Suceava-București prin intermediul fondurilor europene?”, a întrebat Ioan Bălan.

Parlamentarul i-a solicitat ministrului Fondurilor Europene să precizeze la ce valoare se ridică fondurile europene nerambursabile aflate în riscul major de a fi pierdute la data de 4 noiembrie 2019, dar și ce deficiențe majore au condus la agravarea acestor riscuri. Ministrul Fondurilor Europene a precizat că nu există risc de dezangajare pentru fondurile alocate axelor prioritare de transport, respectiv Axa Prioritară 1 şi Axa Prioritară 2 din cadrul POIM 2014-2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share