Site logo
19 noiembrie 2019

La finele săptămânii trecute s-a publicat în Monitorul Oficial Legea 205/2019 pentru aprobarea OUG 83/2016. Legea  modifică prevederi privitoare la infrastructura de transport, printre care și cea feroviară, dar stabilește termene privind adecvarea unei părți a legislației feroviare la cea a UE.

Pe partea de transporturi feroviare,  noua lege are în vedere completarea mai multor acte legislative până la data de 1 iunie 2020, potrivit unui amendament aprobat și adus în Comisia de Transporturi a Parlamentului. Astfel se cere:

  • completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic European în vederea transpunerii corecte și complete în legislaţia naţională a Directivei 2012/34/UE, conform scrisorii de punere în întârziere nr. C(2017)8126 final/08.12.2017 a Comisiei Europene;
  • transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/2370 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare.

Modelele de organizare a căilor ferate

Legea introduce noi cerințe, menite să asigure independența administratorului de infrastructură.

Statele membre trebuie să aibă libertatea de a alege între diferite modele organizaționale, de la separarea structurală totală la integrarea verticală, sub rezerva unor garanții corespunzătoare, care să asigure imparțialitatea administratorului de infrastructură în ceea ce privește funcțiile esențiale, gestionarea traficului și planificarea întreținerii.

Statele membre trebuie să se asigure că, în limitele de tarifare și de alocare în vigoare, administratorul de infrastructură se bucură de independență organizațională și decizională în ceea ce privește funcțiile sale esențiale.
Adoptarea deciziilor de către administratorii de infrastructură în ceea ce privește alocarea traselor și în ceea ce privește tarifarea infrastructurii reprezintă funcții esențiale pentru a garanta un acces echitabil și nediscriminatoriu la infrastructura feroviară, astfel încât să existe garanții stricte pentru a se evita orice abuz de influență asupra deciziilor luate de administratorul de infrastructură referitoare la astfel de funcții. Aceste garanții trebuie să fie adaptate structurile diferite de guvernanță ale entităților feroviare.

Organismele de reglementare ar trebui să coopereze pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară și să coopereze în ceea ce privește chestiunile legate de serviciile feroviare internaționale sau de infrastructura feroviară binațională care necesită decizii din partea a două sau mai multe organisme de reglementare, cu scopul de a-și coordona procesul decizional, pentru a evita insecuritatea juridică și pentru a asigura eficiența serviciilor feroviare internaționale.

Potrivit Raportului comun elaborat în Parlament, modificările aduse vizează:

– reglementarea încheierii de către Ministerul Transporturilor a contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de interes național în vederea furnizării de servicii de transport adecvate, precum și a compensației de serviciu public, în conformitatea cu prevederile Regulamentului nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului;

– reglementări privind veniturile, închirierea, cheltuielile pentru investiții, reparații, modernizări și/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice, zona de siguranță și protecție, pentru administratorul infrastructurii feroviare;

– modificarea şi completarea O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi a OUG nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, cu măsuri care să eficientizeze implementarea proiectelor de infrastructură.

România a primit scrisoare de atenționare de la Comisia Europeană privind neadoptarea integrală a legislației privind Pachetul IV feroviar. România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuia să asigure transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară (reformare), în cadrul Pachetului IV Feroviar – Pilonul Tehnic şi să comunice Comisiei Europene textele respectivelor prevederi naţionale până la data de 16 iunie 2019, conform prevederilor art. 33 alin. (1) din directivă, inclusiv a actelor subsecvente (în special ordine ale ministrului transporturilor).

Ulterior Ministerul român al Transporturilor a anunțat că a primit de la Comisia Europeană răgaz până pe data de 23 noimebrie pentru a implementa componenta tehnică a Pachetului 4 feroviar.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share